Vào tháng 9 năm 2015, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã cùng nhau công bố một thủ tục mới cho phép người xin visa định cư diện Gia đình Bảo lãnh và diện Bảo lãnh Lao động hiện đang chờ visa bắt đầu quá trình nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng di trú trước Ngày ưu tiên của hồ sơ.

Đối với các loại visa được đăng ký vượt mức, có nghĩa là có nhu cầu visa cao hơn mức có sẵn, thời gian chờ đợi của người nộp đơn được dựa trên thời điểm nộp đơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cập nhật Ngày ưu tiên hàng tháng và được công bố và xuất bản trên Lịch chiếu khán (Visa Bulletin). Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng sử dụng Lịch chiếu khán cho những người nộp đơn đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng di trú tại Hoa Kỳ.

Bắt đầu từ Lịch chiếu khán tháng 10 năm 2015, hiện đang có hai lịch liệt kê theo ngày cho từng hạng mục và quốc gia nhập cư ưu tiên: (1) Lịch “Đáo hạn mặc định / Application Final Action Dates” (“Ngày đáo hạn / Final Action Date”); và (2) Lịch “Áp dụng cho việc nộp đơn / Application Final Action Dates” (“Ngày nộp đơn / Filing Date”).

Lịch chiếu khán Tháng 09 năm 2019.

Người nộp đơn có Ngày ưu tiên trước hạn được liệt kê trên Lịch “Áp dụng cho ngày nộp đơn” (còn được gọi là Bảng B) theo hạng mục và quốc gia nhập cư ưu tiên của họ sẽ được trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (NVC) thông báo về việc nộp tài liệu và bắt đầu quá trình cấp visa. Tuy nhiên, việc phỏng vấn và quyết định cuối cùng về đơn xin cấp visa sẽ không bắt đầu cho đến Ngày ưu tiên được theo quy định trên Lịch Đáo hạn (còn được gọi là Bảng A).

Lấy ví dụ thực tiễn, trên Lịch chiếu khán tháng 09 năm 2019, dưới mục F4 (Anh chị em của công dân Hoa Kỳ), Ngày nộp đơn Bảng B Ngày ưu tiên là 08MAR07 (ngày 08 tháng 03 năm 2007) trong khi Ngày đáo hạn Bảng A Ngày ưu tiên là 01NOV06 (ngày 01 tháng 11 năm 2006). Điều này có nghĩa là người nộp đơn có thể bắt đầu quá trình xin cấp visa và nộp tài liệu của họ nếu Ngày ưu tiên của họ là vào ngày 8 tháng 3 năm 2007 hoặc trước đó, nhưng họ sẽ vẫn phải đợi cho đến Ngày ưu tiên trên Bảng A để được cấp visa.

Việc đưa vào thực hiện Lịch nộp đơn này nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong quy trình nộp đơn xin cấp visa, giúp cho người nộp đơn thuận lợi trong việc chuẩn bị hồ sơ và Bộ Ngoại giao đạt được hiệu quả cao trong việc cấp visa hàng tháng.

Nếu bạn là người đang xếp hàng chờ cấp visa, hãy lưu ý đến Lịch Áp dụng cho ngày nộp đơn để biết chính xác thời điểm bạn có thể bắt đầu quá trình nộp đơn xin cấp visa, nhưng cũng đừng quên rằng có nhiều khả năng bạn vẫn sẽ cần phải chờ thêm một số tháng trước khi nhận được số visa của mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Lịch chiếu khán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm.

 

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488