Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đưa ra bài “Cảnh báo” trên “Trang web Trung tâm Vùng đã được phê duyệt dành cho Nhà đầu tư Nhập cư EB-5”. Bài cảnh báo đã giải thích cách thức mà USCIS sẽ xử lý các kiến nghị và đơn đăng ký liên quan sau khi Chương trình đầu tư qua “Trung tâm Vùng” (“Chương Trình”) dành cho Nhà đầu tư nhập cư ngừng hoạt động.

Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng hướng dẫn được nhắc tới ở đây có liên quan đến các nhà đầu tư EB-5 đã nộp Mẫu đơn I-526 xin nhập cư dành cho Nhà đầu tư nước ngoài (“Đơn I-526”) và Mẫu đơn I-829, Đơn dành cho Doanh nhân xin Xóa bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân (“Đơn I- 829”).

Việc ủy quyền hết hiệu lực không ảnh hưởng đến những Đơn I-526 được nộp bởi các nhà đầu tư không hướng đến việc có được thị thực theo Chương Trình, thường được gọi là EB-5 “Trực tiếp”. Trong thời gian ủy quyền hết hiệu lực, USCIS sẽ từ chối Đơn I-526 mới mà trong đó khoản đầu tư của đương đơn được liên kết với một trung tâm vùng đã được phê duyệt.

USCIS sẽ không có động thái đối với bất kỳ Đơn I-526 nào đang chờ xử lý cho đến khi có thông báo mới. Nếu bạn là đương đơn đã nhận được thư từ bằng văn bản liên quan đến Đơn I-526, chẳng hạn như yêu cầu cung cấp bằng chứng hoặc thông báo về ý định từ chối vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, bạn nên xem lại thư bằng văn bản và phản hồi trước ngày đến hạn. Mặc dù USCIS sẽ không xem xét phản hồi của bạn vào lúc này, nhưng cơ quan sẽ nhận và giữ nguyên phản hồi để xem xét nếu tình huống thay đổi.

USCIS sẽ tiếp tục chấp nhận và xem xét Đơn I-829, Đơn dành cho Doanh nhân xin Xóa bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân, theo quy trình thông thường, bao gồm cả những người nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021. Điều này là do những người nộp đơn như này đã được thừa nhận là thường trú nhân hợp pháp (có điều kiện) và không thuộc đối tượng bị điều chỉnh khi Chương trình tạm dừng hoặc ngừng hoạt động.

USCIS cũng sẽ tiếp tục chấp nhận Đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, dựa trên Đơn I-526 đã được phê duyệt. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ không xử lý những hồ sơ này khi Chương trình đã tạm dừng. Các đơn xin Thông Hành Tạm Thời và Giấy Phép Làm Việc kèm theo sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có sẵn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Cảnh báo này và việc nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình huống của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2021. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.