Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) sẽ thay thế nhãn dán mà hiện nay được cấp cho các thường trú nhân hợp pháp (“LPR”) để gia hạn hiệu lực của Mẫu Đơn I-551, Thẻ Thường Trú Nhân (“ Thẻ Xanh”). Tài liệu mới sẽ là Mẫu Đơn I-797 được sửa đổi, Thông báo Trả lời Vụ việc (“Mẫu Thông Báo”).

LPR phải nộp Mẫu Đơn I-90, Đơn Xin Thay thế Thẻ Thường Trú, khi Thẻ Xanh của họ hết hạn hoặc sắp hết hạn. Mẫu Thông Báo sẽ đóng vai trò là giấy báo nhận Mẫu Đơn I-90.

Khi được xuất trình cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn, Mẫu Thông Báo sẽ gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh trong 12 tháng kể từ ngày ghi ở mặt trước của Thẻ Xanh và sẽ là bằng chứng tạm thời về tình trạng của LPR. Thay đổi này đảm bảo rằng LPR với Thẻ xanh mới hết hạn gần đây sẽ có giấy tờ tùy thân, giấy phép lao động và giấy phép quay lại Hoa Kỳ sau chuyến đi nước ngoài tạm thời.

Những người nộp Mẫu Đơn I-90 chưa được Trung tâm Hỗ trợ Hồ sơ thông báo về cuộc hẹn sinh trắc học và đang sở hữu Thẻ Xanh, sẽ không cần phải đến Trung tâm Hỗ trợ Hồ sơ USCIS để lấy bằng chứng tạm thời về tình trạng LPR. Các ứng viên đã được lên lịch cho một cuộc hẹn sinh trắc học sẽ không nhận được Mẫu Thông Báo và sẽ được cấp một nhãn dán gia hạn tại cuộc hẹn sinh trắc học.

Bắt đầu từ tháng 1, những người nộp Mẫu Đơn I-90 để thay thế Thẻ Xanh sắp hết hạn sẽ nhận được Mẫu Thông Báo qua đường bưu điện trong khoảng 7 đến 10 ngày sau khi USCIS chấp nhận đơn của họ. Mẫu Thông Báo này sẽ được in trên giấy bảo mật và sẽ là bằng chứng về danh tính cũng như giấy phép lao động khi được xuất trình cùng Thẻ Xanh hết hạn.

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách mới này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay tại info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư di trú Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2021. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.