• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoạt động hạn chế cho đến ngày 15 tháng 9

2021-09-10T13:14:00+07:00Tháng Chín 2nd, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [...]

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hủy Tất Cả Các Cuộc Hẹn Xin Visa Cho Đến Ngày 16 Tháng 8

2021-08-08T12:11:10+07:00Tháng Tám 6th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , |

Tuân theo Chỉ thị 16 của Thành phố Hồ [...]

Đổi lịch các cuộc hẹn dịch vụ sinh trắc học

2021-08-07T15:36:03+07:00Tháng Tám 3rd, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Cập nhật Chính sách của USCIS cho “Yêu cầu cung cấp bằng chứng” và “Thông báo ý định từ chối”

2021-06-28T14:42:30+07:00Tháng Sáu 27th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

USCIS Công Bố Các Điểm Nổi Bật Về Chính Sách Mới Cho Quy Trình Xử Lý Nhanh

2021-06-21T14:28:29+07:00Tháng Sáu 15th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

CBP và DOS Hoa Kỳ Thông báo Công dân Hoa Kỳ có thể dùng hộ chiếu hết hạn để quay trở lại Hoa Kỳ

2021-06-02T18:21:51+07:00Tháng Sáu 2nd, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , , , |

Cơ quan Tuần tra Biên giới và Hải quan [...]

Thông Báo – Đặt Lại Lịch Hẹn Dịch Vụ Sinh Trắc Học Tại USCIS Qua Điện Thoại

2021-05-19T15:34:24+07:00Tháng Năm 19th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Mẫu đơn I-864 Bảo Trợ Tài Chính là gì?

2021-05-31T12:07:39+07:00Tháng Tư 16th, 2021|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-864, Đơn I-864 Bảo trợ Tài chánh của USCIS, Lời khai của Người bảo trợ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư, Vợ/Chồng người Mỹ|

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ [...]