Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự đã công bố Bản tin Thị thực tháng 10. Diện đầu tư Trung Tâm Vùng EB-5 đã được đưa vào danh sách “U” có nghĩa là không được phép cấp thị thực. Điều này đến từ việc Chương trình Nhà đầu tư Di trú (Chương trình Trung tâm Vùng) sắp hết thời hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2018 tới đây.

Ngày hành động cuối cùng áp dụng cho danh mục Trung Tâm Vùng EB-5 đã được đưa vào danh sách là không có sẵn, như là hệ quả tất yếu của “ngày hoàng hôn” sắp tới 30 tháng 9 năm 2018 cho Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Khi có hành động pháp lý ủy quyền lại Chương trình EB-5 tất cả ngày hành động sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tất cả các quốc gia ngoại trừ những quốc gia có nhu cầu cao.

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư đã là một chương trình tạm thời vì nó được Quốc hội ban hành lần đầu tiên vào năm 1993. Kể từ năm 2015, nó đã được tạm thời kéo dài nhiều lần. Trong khi không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được gia hạn trong thời gian tới, cũng có kỳ vọng cho rằng chương trình sẽ tiếp tục được gia hạn và sẵn sàng cho các nhà đầu tư EB-5 lựa chọn đầu tư vào các dự án được tài trợ bởi các Trung Tâm Vùng.

 

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488