Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) gần đây đã đưa ra thông báo về việc sẽ đưa ra định nghĩa “gánh nặng xã hội” cho mục địch định cư.

Gần đây, viên chức lãnh sự phỏng vấn tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ có quyền từ chối cấp thị thực nếu theo ý kiến của họ thể hiện một điều rằng có thể trở thành gánh nặng xã hội. Theo quy định đề xuất, “gánh nặng xã hội” sẽ được định nghĩa là người mà sẽ nhận một số lợi ích nhất định từ chính phủ. Lợi ích theo quy định được đề xuất bao gồm trợ cấp tiền mặt, Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình nghèo (TANF), Thu nhập An ninh Bổ sung (SSI), Medicaid (có một số trường hợp ngoại lệ), Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP, phiếu thực phẩm), và iSection 8 Nhà ở Công cộng.

Tuy nhiên, việc nhận trợ cấp trong một số trường hợp nhất định sẽ không được thực hiện đối với một người nước ngoài muốn di cư sang Hoa Kỳ. Ví dụ, những cá nhân dễ bị tổn thương như người tị nạn và người tị nạn không thể bị giam giữ trên lãnh thổ công. Tương tự như vậy, lợi ích công mà người nước ngoài nhận được trong nhiệm vụ đang hoạt động hoặc trong thành phần dự bị sẵn sàng của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và vợ / chồng và con cái của họ sẽ không được xem ngay cả khi người nước ngoài sẽ trở thành một gánh nặng xã hội. Cuối cùng, việc nhận một số lợi ích công của trẻ em công dân Hoa Kỳ là con của người nước ngoài hoặc trẻ em và con nuôi của công dân Hoa Kỳ cũng sẽ không ảnh hưởng đến đơn xin nhập cư của họ.

Quy định được đề xuất nhằm mục đích thúc đẩy tự cung tự cấp và để đảm bảo rằng người nhập cư có thể sẽ không phải là gánh nặng đối với người nộp thuế ở Hoa Kỳ. Nó sẽ được xuất bản trong Đăng bạ Liên bang trong những tuần tới. Sau khi xuất bản, công chúng sẽ được phép nhận xét trong thời hạn 60 ngày.

 

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Ad: 3F, IBC building, 1A Cong Truong Me Linh Str, District 1, HCMC.
Tel: 0933 301 488