• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

DOS cập nhật hướng dẫn về quy định cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng Xã hội sau lệnh cấm tạm thời được ban hành

2020-09-03T11:59:28+07:00Tháng Tám 12th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DOS, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , , , |

Theo sau lệnh cấm mang tính toàn quốc được [...]

Thông báo: Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tạm thời ngăn cản Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng Xã hội

2020-09-03T12:00:38+07:00Tháng Tám 4th, 2020|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, DHS, DOS, Gánh nặng Xã hội, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , , |

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ mới gần đây [...]

Tổng thống Trump thông báo trên Twitter sẽ ngừng cho phép nhập cư vào Hoa Kỳ: (Tạm thời) chưa cần lo lắng

2020-04-21T14:48:08+07:00Tháng Tư 21st, 2020|Categories: Chính sách Nhập cư, COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Di trú, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, EO, Gánh nặng Xã hội, Luật sư Di trú, Nhập cư, Sắc lệnh Hành pháp, Thị thực Hoa Kỳ, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đăng tải một [...]

Người xin Visa K-1 có buộc phải cung cấp Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540 hay không?

2020-03-09T13:00:47+07:00Tháng Ba 9th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Đài Bắc, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-864, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, I-864, Manila, Phỏng vấn, Quá trình Xử lý Đơn xin Visa Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Nhập cư|

Quy định mới về gánh nặng xã hội yêu cầu [...]

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là gánh nặng xã hội kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020

2020-04-14T10:22:33+07:00Tháng Ba 4th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, DHS, Đơn xin Thị thực, Đơn xin Visa, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DOS, Gánh nặng Xã hội, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Theo chỉ dẫn của Bộ An ninh Nội địa Hoa [...]

USCIS triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là gánh nặng xã hội kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020

2020-04-21T14:49:33+07:00Tháng Hai 26th, 2020|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đơn I-129F, DOS, Gánh nặng Xã hội, Hôn phu/hôn thê người Việt, USCIS, Visa K-1|

Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020, Sở Nhập tịch [...]

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thông qua quy định về Gánh nặng Xã hội

2020-04-14T10:50:57+07:00Tháng Một 30th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Đài Bắc, Gánh nặng Xã hội, Manila, TP. Hồ Chí Minh, Trump, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán [...]

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ngăn chặn việc áp dụng quy định mới về gánh nặng xã hội

2020-04-15T12:00:52+07:00Tháng Mười 14th, 2019|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, Gánh nặng Xã hội, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|

Một thẩm phán liên bang tại New York vừa qua [...]

Quy định mới về Gánh nặng Chính phủ của Cục An ninh Nội địa

2020-04-14T14:57:06+07:00Tháng Tám 16th, 2019|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, Đơn I-864, Đơn I-864 Bảo trợ Tài chánh của USCIS, Gánh nặng Xã hội, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Ngày 12/8 vừa qua, Cục An ninh Nội địa Hoa [...]

Cơ quan an ninh nội địa đề xuất xác định “gánh nặng xã hội” dành cho mục đích định cư

2020-04-21T14:50:45+07:00Tháng Chín 25th, 2018|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, DHS, Di trú, Gánh nặng Xã hội, Nhập cư, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) gần [...]