Quy định mới về gánh nặng xã hội yêu cầu đương đơn xin visa nhập cư và visa không nhập cư phải cung cấp một bảng câu hỏi chi tiết về gánh nặng xã hội DS-5540 để xác định xem liệu họ có khả năng trở thành gánh nặng xã hội tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai hay không. Mặc dù visa K-1 chính thức là thị thực không nhập cư chỉ cho phép một lần nhập cảnh duy nhất và yêu cầu các đương đơn phải nộp đơn xin thay đổi tình trạng cư trú một khi đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, visa K-1 vẫn thường được coi như là một loại visa lai giữa visa nhập cư và không nhập cư.

Tuy đương đơn visa K-1 không phải nộp Đơn I-864 Bảo trợ Tài chánh và chỉ được yêu cầu nộp Đơn I-134 nếu viên chức lãnh sự phỏng vấn thấy cần thiết, quy định mới về gánh nặng xã hội nêu rõ rằng nêu các công chức lãnh sự có thể yêu cầu một đương đơn xin K-1 hoàn thành bảng câu hỏi DS-5540 để hỗ trợ trong việc đánh giá khả năng trở thành gánh nặng xã hội.

Điều 9 FAM 302.8-2(B)(4) (U) áp dụng theo Điều INA 212(a)(4) cho Đương đơn không nhập cư

d. (U) Người ngoại quốc có ý định nhập cảnh dưới diện K không nhập cư: Đương đơn không nhập cư K và người bảo lãnh của họ không được phép hoàn thành đơn I-864. Ông/Bà có thể yêu cầu đương đơn K hoàn thành Mẫu đơn DS-5540 để hỗ trợ trong việc đánh giá khả năng trở thành gánh nặng xã hội. Lưu ý rằng các đương đơn K sẽ được đánh giá một lần nữa bởi USCIS về khả năng trở thành gánh nặng xã hội vào thời điểm thay đổi tình trạng cư trú, khi đó đương đơn không nhập cư K có ý định thay đổi tình trạng cư trú sẽ được yêu cầu nộp Đơn I-864.

Mặc dù yêu cầu nộp Đơn DS-5540 hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên lãnh sự phỏng vấn, vì quy định mới trao cho các nhân viên lãnh sự quyền hạn rộng hơn trong việc yêu cầu đương đơn K-1 phải bổ sung thêm các hồ sơ tài chính, các đương đơn K-1 nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phải nộp đơn này và coi đó là một phần của quá trình xử lý visa tại cơ quan đại diện lãnh sự.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Bảng câu hỏi về Gánh nặng xã hội DS-5540, hãy liên lạc với chúng tôi để đặt lịch hẹn tư vấn với luật sư di trú Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners-Đầu Tư Định Cư tại Mỹ
Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines
Địa chỉ: Khối 2507 Cityland 10 Tòa số 1, số 156 đường H.V. Dela Costa, thành phố Makati, Philippines 1209
Điện thoại: +632 5310 1491
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/