Thị thực Định cư theo diện Việc làm Ưu tiên thứ Hai (EB-2) dành cho người có bằng cấp đào tạo trình độ cao và người có khả năng đặc biệt được Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia.

Trước đây chúng tôi đã bàn về các tiêu chuẩn cho Thị thực Định cư theo diện Việc làm Ưu tiên thứ Hai (EB-2) dành cho người có bằng cấp đào tạo trình độ cao và người có khả năng đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu khái niệm Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia có thể sẽ phù hợp với những đương đơn nói trên.

Trong các trường hợp thông thường, đương đơn EB-2 phải có người sử dụng lao động quan tâm đến việc thuê anh hoặc cô ấy và phải trải qua quá trình kiểm tra thị trường việc làm Hoa Kỳ để xác định rằng không có công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp nào đủ điều kiện, có khả năng và sẵn sàng đảm nhận vị trí này. Nếu không có, thì lúc đó người sử dụng lao động có thể nhận lấy “Chứng chỉ Lao động”, cho biết rằng không có người lao động ở Hoa Kỳ nào đáp ứng những tiêu chí đó và sẽ đáp ứng đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực cho Sở Nhập tịch Hoa Kỳ và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) để bảo lãnh đương đơn đến và làm việc cho người sử dụng lao động. Ngược lại, nếu có người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn nào muốn vị trí đó thì người sử dụng lao động sẽ không được nhận Chứng chỉ Lao động và sẽ không thể bảo lãnh đương đơn.

Tuy nhiên, nếu công việc mà đương đơn sẽ đảm nhận là vì “lợi ích quốc gia” của Hoa Kỳ, đương đơn có khả năng đạt đủ điều kiện để được Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia và người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin bảo lãnh và không cần phải kèm theo Chứng chỉ Lao động. Hơn nữa, đương đơn nhận được Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia có thể tự nộp đơn cho bản thân.

Bài kiểm tra “lợi ích quốc gia” không được định nghĩa bởi pháp luật, thay vào đó, chúng ta sẽ phải xem xét những án lệ để giúp xác định các tiêu chuẩn USCIS chấp nhận là đủ điều kiện để đương đơn được xét vào diện miễn trừ thị thực.

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2016, án lệ Matter of Dhanasar thiết lập một khung phân tích mới để xác định xem một công dân nước ngoài có đủ điều kiện để được miễn yêu cầu về Chứng chỉ Lao động và từ đó được nhận Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia hay không. Các tiêu chuẩn của Matter of Dhanasar bao gồm:

  1. Nỗ lực đề xuất của người nước ngoài có sự đóng góp đáng kể và mang tầm quan trọng quốc gia. Sự đóng góp đáng kể có thể thuộc một trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, khoa học, công nghệ, văn hóa, sức khỏe, hoặc giáo dục. Mặc dù tác động/lợi ích kinh tế của nỗ lực tiềm năng này thường là lựa chọn thông dụng hơn, đây cũng không phải là lựa chọn bắt buộc. Tầm quan trọng quốc gia là tác động tiềm năng (ví dụ: quy trình sản xuất được cải thiện; tiến bộ về mặt y tế, giáo dục, v.v.) của nỗ lực đề xuất.
  2. Người nước ngoài có vị trí phù hợp để thúc đẩy nỗ lực đã được đề xuất. USCIS sẽ xem xét về mặt giáo dục, kỹ năng, kiến thức và hồ sơ thành công của anh hoặc cô ấy trong các nỗ lực liên quan hoặc tương tự, một mô hình hoặc kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai, sự xúc tiến trong nỗ lực và sự quan tâm của khách hàng tiềm năng, người dùng, nhà đầu tư hoặc các tổ chức có liên quan khác hoặc cá nhân.
  3. Sẽ có lợi cho Hoa Kỳ trong việc miễn trừ yêu cầu về lời mời làm việc và Chứng chỉ Lao động của đương đơn. USCIS sẽ xem xét cùng với các yếu tố khác xem liệu Hoa Kỳ có được hưởng lợi từ các đóng góp của người nước ngoài ngay cả khi có sẵn người lao động Hoa Kỳ có trình độ hay không, và liệu lợi ích quốc gia của các khoản đóng góp của người nước ngoài này có đủ khẩn cấp để bỏ qua quy trình lấy Chứng chỉ Lao động hay không. Là một phần của bài kiểm tra này, đương đơn cũng phải chứng minh được việc thực hiện quyền quyết định một cách thận trọng được đảm bảo.

Trong bài kiểm tra ba ngạch này, để được cấp Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia, đương đơn – là người nước ngoài tự làm đơn hoặc người sử dụng lao động làm đơn – phải chứng minh tất cả tiêu chí đều được đáp ứng dưới ưu thế (“sẽ có nhiều khả năng hơn là không”) được đi kèm với bằng chứng.

 

Để được biết thêm chi tiết về Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia, hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hẹn tư vấn với luật sư di trú Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, Manila, và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners-Đầu Tư Định Cư tại Mỹ
Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines
Địa chỉ: Khối 2507 Cityland 10 Tòa số 1, số 156 đường H.V. Dela Costa, thành phố Makati, Philippines 1209
Điện thoại: +632 5310 1491
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/