• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Xin Thị thực K-1 Hoa Kỳ cho Hôn phu hoặc Hôn thê của bạn

2021-03-30T14:37:31+07:00Tháng Ba 25th, 2021|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-129F, Việt Nam, Visa K-1, Visa Nhập cư, Yêu cầu Bằng chứng|Tags: |

Làm thế nào để có được đơn xin miễn [...]

Người xin Visa K-1 có buộc phải cung cấp Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540 hay không?

2020-03-09T13:00:47+07:00Tháng Ba 9th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Đài Bắc, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-864, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, I-864, Manila, Phỏng vấn, Quá trình Xử lý Đơn xin Visa Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Nhập cư|

Quy định mới về gánh nặng xã hội yêu cầu [...]

USCIS triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là gánh nặng xã hội kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020

2020-04-21T14:49:33+07:00Tháng Hai 26th, 2020|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đơn I-129F, DOS, Gánh nặng Xã hội, Hôn phu/hôn thê người Việt, USCIS, Visa K-1|

Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020, Sở Nhập tịch [...]

Top Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Bảo Lãnh Định Cư Hôn Thê Tại Lãnh Sự Quán TP. HCM

2020-04-15T16:46:05+07:00Tháng Tư 18th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, Phỏng vấn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư|

Bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn thê sẽ yêu [...]

Bảo lãnh hôn thê visa K-1 – Có cần thuê luật sư tư vấn?

2020-04-15T15:06:53+07:00Tháng Tư 17th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Công dân Hoa Kỳ, Đơn G-28 của USCIS, Đơn I-129, Đơn I-129F, DOS, Hôn phu/hôn thê người Việt, Luật sư Di trú, Luật sư Hoa Kỳ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Việt Nam, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư|

Một câu hỏi thường gặp khi chuẩn bị hồ sơ [...]

Định cư tại Mỹ: Có nên lo ngại về chính sách nhập cư của TT Donald Trump

2021-03-24T15:26:23+07:00Tháng Tư 11th, 2019|Categories: AILA, Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Các Quy định mới, Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Đơn I-130, Đơn I-130A, Đơn I-140, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, E-1, E-2, EB-5, F-1, I-130, I-526, J-1, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, L-1A, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Trump, Visa Đầu tư Hiệp ước E-2, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa E-2, Visa F-1, Visa J-1, Visa K-1, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Định cư tại Mỹ: Động thái mới của TT Donald [...]

Đơn xin miễn trừ yêu cầu gặp mặt trong 2 năm cho bảo lãnh hôn thê định cư Mỹ là gì?

2021-03-24T15:22:59+07:00Tháng Tư 10th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, Miễn trừ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư, Yêu cầu Bằng chứng|Tags: |

Để bảo lãnh hôn thê/hôn phu định cư tại [...]

Mẫu đơn I-129F và những điều bạn cần biết?

2021-03-24T15:22:51+07:00Tháng Ba 22nd, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, LPR, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư|Tags: |

Mẫu Đơn I-129F là mẫu đơn Bảo Lãnh cho [...]