Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ triển khai thực hiện các quy định mới của cơ quan liên quan đến việc cấm nhập cảnh vì lý do là gánh nặng xã hội.

Quy định cuối cùng nêu ra một số tiêu chí về cách Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (“DHS”) sẽ xác định liệu một công dân nước ngoài có thuộc diện không được phép điều chỉnh tình trạng cư trú từ diện không nhập cư (bao gồm cả những người ngoại quốc đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ với visa K-1 diện bảo lãnh hôn phu/ hôn thê) sang thành thường trú nhân hợp pháp vì lý do công dân nước ngoài đó có khả năng trở thành một gánh nặng xã hội hay không.

Các yêu cầu mới chỉ ra rằng những người nhập cư hợp pháp đã nhận được các trợ cấp xã hội như Thu nhập An sinh Bổ sung, Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Nghèo khó, Chương trình Trợ giúp Dinh dưỡng Bổ sung, Trợ cấp y tế và hỗ trợ cung cấp nơi ở trong khoảng thời gian trên 12 tháng trong tổng số 36 tháng sẽ được liệt vào diện không đủ điều kiện để xin tình trạng thường trú. Ngoài các tiêu chí trợ cấp xã hội, DHS có thể sẽ xem xét thêm cả về mặt sức khỏe, trình độ học vấn, và số lượng đương đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú để xác định xem liệu (các) đương đơn đó có khả năng trở thành gánh nặng xã hội trong tương lai hay không.

Quy định mới sẽ không làm ảnh hưởng đến những người hiện đã có tình trạng thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh).

Trong những ngày vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp dụng quy định này theo các tiêu chí riêng của mình; do đó, quy định mới có thể ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình của họ trong việc được nhận thẻ xanh trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cũng như đến các đương đơn đang xin nhập cư tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy định mới liên quan đến gánh nặng xã hội này, hãy liên lạc cho chúng tôi để đặt hẹn tư vấn với các luật sư di trú Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila, và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners-Đầu Tư Định Cư tại Mỹ
Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines
Địa chỉ: Khối 2507 Cityland 10 Tòa số 1, số 156 đường H.V. Dela Costa, thành phố Makati, Philippines 1209
Điện thoại: +632 5310 1491
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/