• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Visa K-1 có được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump không?

2020-07-07T10:45:42+07:00Tháng Bảy 7th, 2020|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Công dân Hoa Kỳ, COVID-19, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila, Đơn I-129F, DOS, EO, Hôn phu/hôn thê người Việt, Luật sư Di trú, Philippines, Sắc lệnh Hành pháp, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Virus Corona, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư|

Sau khi Sắc lệnh Hành pháp (Executive Order, hay “EO”) [...]

Thông báo: USCIS tạm ngưng dịch vụ xử lý hồ sơ cấp tốc cho Đơn I-129 và Đơn I-140

2020-03-23T13:29:52+07:00Tháng Ba 21st, 2020|Categories: COVID-19, Đơn I-129, Đơn I-129F, Đơn I-140, Phí Nộp Hồ sơ Xét duyệt Cấp tốc, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

USCIS triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là gánh nặng xã hội kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020

2020-04-21T14:49:33+07:00Tháng Hai 26th, 2020|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đơn I-129F, DOS, Gánh nặng Xã hội, Hôn phu/hôn thê người Việt, USCIS, Visa K-1|

Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020, Sở Nhập tịch [...]

Top Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Bảo Lãnh Định Cư Hôn Thê Tại Lãnh Sự Quán TP. HCM

2020-04-15T16:46:05+07:00Tháng Tư 18th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, Phỏng vấn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư|

Bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn thê sẽ yêu [...]

Bảo lãnh hôn thê visa K-1 – Có cần thuê luật sư tư vấn?

2020-04-15T15:06:53+07:00Tháng Tư 17th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Công dân Hoa Kỳ, Đơn G-28 của USCIS, Đơn I-129, Đơn I-129F, DOS, Hôn phu/hôn thê người Việt, Luật sư Di trú, Luật sư Hoa Kỳ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Việt Nam, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư|

Một câu hỏi thường gặp khi chuẩn bị hồ sơ [...]

2 trường hợp xin miễn trừ yêu cầu gặp mặt trong 2 năm cho bảo lãnh hôn thê định cư Mỹ

2020-04-15T14:30:47+07:00Tháng Tư 10th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, Miễn trừ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư, Yêu cầu Bằng chứng|

Để bảo lãnh hôn thê/hôn phu định cư tại Mỹ, [...]

Yêu Cầu Gặp Mặt Trong 2 Năm Khi Bảo Lãnh Hôn Thê Định Cư Mỹ

2020-04-15T14:24:43+07:00Tháng Tư 8th, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư, Yêu cầu Bằng chứng|

Bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào khi bảo lãnh [...]

Mẫu đơn I-129F và những điều bạn cần biết?

2020-04-15T15:44:22+07:00Tháng Ba 22nd, 2019|Categories: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê Ngoại quốc, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-129F, Hôn phu/hôn thê người Việt, LPR, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Không Nhập cư|

Mẫu đơn I-129F là mẫu đơn Bảo Lãnh cho Hôn [...]