Để bảo lãnh hôn thê/hôn phu định cư tại Mỹ, người bảo lãnh mang quốc tich Hoa Kỳ phải nộp đơn I-129F cho Sở Di Trú (USCIS). Đồng thời, người bảo lãnh cũng cần chứng minh mình và vị hôn thê có gặp nhau trong vòng 2 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu này, cặp đôi cần nộp đơn xin miễn trừ để có thể tiến hành quá trình bảo lãnh định cư Mỹ cho người hôn phu/hôn thê nước ngoài với mẫu đơn I-129F.

Đơn xin miễn trừ cần được nộp cho Sở Di Trú Hoa Kỳ cùng với đơn I-129F. Trong 2 trường hợp sau, đơn xin miễn trừ yêu cầu gặp mặt trong 2 năm có thể được chấp nhận:

  • Nếu việc gặp gỡ giữa 2 bên có thể gây ra tình huống “đặc biệt khó khăn” cho người bảo lãnh.
  • Nếu việc gặp gỡ giữa 2 người trái với phong tục tập quán lâu đời tại đất nước của người được bảo lãnh

Thế nào là “Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn” đối với người bảo lãnh

Để có được visa định cư Mỹ, Sở Di Trú (USCIS) có đưa ra giải thích về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó,hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là khi việc gặp mặt trực tiếp giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh là gần như bất khả thi. Trong trường hợp người bảo lãnh không đủ khả năng tài chính hay không có thời gian để đến gặp hôn phu/hôn thê do bận đi làm thì sẽ không được coi là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh có vấn đề về y tế và không thể đi đến gặp hôn thê/hôn phu của mình, đây sẽ được coi là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những trường hợp người bảo lãnh không thể gặp hôn phu/hôn thê do trong thời gian quản chế hay hưởng án treo cũng sẽ không được tính là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thế nào là gặp gỡ trái với phong tục tập quán lâu đời

Việc bảo lãnh định cư tại Mỹ có thể gặp trở ngại đối với một số nền văn hóa không cho phép cặp đôi được gặp nhau trước đêm tân hôn. Đối với những trường hợp như vậy ở đất nước của người được bảo lãnh thì yêu cầu xin miễn trừ có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, người bảo lãnh cần cung cấp cho Sở Di Trú chứng cứ thuyết phục và xác đáng.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488