I-130A là mẫu đơn đi kèm với đơn I-130 nộp cho Sở Di Trú Hoa Kỳ khi bảo lãnh thân nhân định cư tại Mỹ. Sở Di Trú sẽ yêu cầu đơn I-130A trong trường hợp bảo lãnh cho hôn phu/hôn thê người nước ngoài. Nếu người nộp đơn bảo lãnh cho cha mẹ hay con cái, người nộp đơn không cần phải nộp thêm đơn I-130A.
Mẫu Đơn I-130A dành cho bảo lãnh hôn phu/hôn thê định cư tại MỹI-130A bao gồm những thông tin cụ thể liên quan đến hôn phu/hôn thê được bảo lãnh ví dụ như:
tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh của cha mẹ, những địa chỉ đã từng cư trú, hôn nhân trước đây (nếu có), và những thông tin khác mà người được bảo lãnh phải trả lời thành thật.
Sau khi đã điền đơn xong và nộp cùng các tài liệu khác, Sở Di Trú sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ. Nếu cần thêm thông tin khi xử lý hồ sơ, Sở Di Trú sẽ gửi Yêu Cầu Bằng Chứng (Request for Evidence – RFE) để các bên bổ sung.
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết khác, hãy liên hệ với luật sư di trú định cư để được hỗ trợ.