• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

DOS cập nhật hướng dẫn về quy định cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng Xã hội sau lệnh cấm tạm thời được ban hành

2020-09-03T11:59:28+07:00Tháng Tám 12th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DOS, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , , , , , , , , |

Theo sau lệnh cấm mang tính toàn quốc được [...]

Người xin Visa K-1 có buộc phải cung cấp Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540 hay không?

2020-03-09T13:00:47+07:00Tháng Ba 9th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Đài Bắc, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-864, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DS-5540, Gánh nặng Xã hội, I-864, Manila, Phỏng vấn, Quá trình Xử lý Đơn xin Visa Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa K-1, Visa Nhập cư|

Quy định mới về gánh nặng xã hội yêu cầu [...]

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triển khai thực hiện quy định cấm nhập cảnh vì là gánh nặng xã hội kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020

2020-04-14T10:22:33+07:00Tháng Ba 4th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, DHS, Đơn xin Thị thực, Đơn xin Visa, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, DOS, Gánh nặng Xã hội, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Theo chỉ dẫn của Bộ An ninh Nội địa Hoa [...]

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thông qua quy định về Gánh nặng Xã hội

2020-04-14T10:50:57+07:00Tháng Một 30th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Đài Bắc, Gánh nặng Xã hội, Manila, TP. Hồ Chí Minh, Trump, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán [...]