• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ từ chối đơn đệ trình TRO chống lại lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump với mục đích bảo vệ trẻ em

2020-05-14T06:07:13+07:00Tháng Năm 14th, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Di trú, EO, Sắc lệnh Hành pháp, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Một Thẩm phán của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ [...]

Lệnh cấm tạm thời đối với quy định cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã được đệ trình với mục đích bảo vệ trẻ em.

2020-04-29T08:40:48+07:00Tháng Tư 29th, 2020|Categories: Chính sách Nhập cư, COVID-19, Di trú, EO, Sắc lệnh Hành pháp, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Đơn xin Lệnh Cấm Tạm thời (“TRO”) đầu tiên đã [...]

Tổng thống Trump thông báo trên Twitter sẽ ngừng cho phép nhập cư vào Hoa Kỳ: (Tạm thời) chưa cần lo lắng

2020-04-21T14:48:08+07:00Tháng Tư 21st, 2020|Categories: Chính sách Nhập cư, COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Di trú, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, EO, Gánh nặng Xã hội, Luật sư Di trú, Nhập cư, Sắc lệnh Hành pháp, Thị thực Hoa Kỳ, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đăng tải một [...]

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thông qua quy định về Gánh nặng Xã hội

2020-04-14T10:50:57+07:00Tháng Một 30th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Đài Bắc, Gánh nặng Xã hội, Manila, TP. Hồ Chí Minh, Trump, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán [...]

Đề Xuất Mới Cải Tổ Hệ Thống Nhập Cư Của Trump

2020-04-15T11:37:00+07:00Tháng Năm 28th, 2019|Categories: Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, Trump, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa [...]

Những bệnh nào sẽ khiến bạn bị từ chối cấp visa Mỹ?

2020-04-15T12:11:05+07:00Tháng Năm 3rd, 2019|Categories: Chính sách của USCIS, Chính sách Nhập cư, Vấn đề Sức khỏe, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|

Phần 1: Những bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng Những [...]

Định cư tại Mỹ: Có nên lo ngại về chính sách nhập cư của TT Donald Trump

2021-03-24T15:26:23+07:00Tháng Tư 11th, 2019|Categories: AILA, Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Các Quy định mới, Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Đơn I-130, Đơn I-130A, Đơn I-140, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, E-1, E-2, EB-5, F-1, I-130, I-526, J-1, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, L-1A, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Trump, Visa Đầu tư Hiệp ước E-2, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa E-2, Visa F-1, Visa J-1, Visa K-1, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Định cư tại Mỹ: Động thái mới của TT Donald [...]

Cơ quan an ninh nội địa đề xuất xác định “gánh nặng xã hội” dành cho mục đích định cư

2020-04-21T14:50:45+07:00Tháng Chín 25th, 2018|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, DHS, Di trú, Gánh nặng Xã hội, Nhập cư, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) gần [...]