• English
  • Tiếng Việt
  • 中文
Call Us Today! 0933 301 488 |info@enterlinepartners.com

Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ từ chối đơn đệ trình TRO chống lại lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump với mục đích bảo vệ trẻ em

2020-05-14T06:07:13+07:00Tháng Năm 14th, 2020|Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Di trú, EO, Sắc lệnh Hành pháp, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Một Thẩm phán của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ [...]

Lệnh cấm tạm thời đối với quy định cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã được đệ trình với mục đích bảo vệ trẻ em.

2020-04-29T08:40:48+07:00Tháng Tư 29th, 2020|Chính sách Nhập cư, COVID-19, Di trú, EO, Sắc lệnh Hành pháp, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Đơn xin Lệnh Cấm Tạm thời (“TRO”) đầu tiên đã [...]

Tổng thống Trump thông báo trên Twitter sẽ ngừng cho phép nhập cư vào Hoa Kỳ: (Tạm thời) chưa cần lo lắng

2020-04-21T14:48:08+07:00Tháng Tư 21st, 2020|Chính sách Nhập cư, COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Di trú, Đơn xin Visa Hoa Kỳ, EO, Gánh nặng Xã hội, Luật sư Di trú, Nhập cư, Sắc lệnh Hành pháp, Thị thực Hoa Kỳ, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đăng tải một [...]

Điều gì sẽ xảy ra nếu visa nhập cư của tôi hết hạn và tôi không thể nhập cảnh theo quy định hạn chế đi lại do virus corona

2020-03-25T18:27:19+07:00Tháng Ba 25th, 2020|Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Di trú, DOS, Giấy tờ Chứng thực Du lịch, Luật sư Di trú, Nhập cư, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Bộ [...]

Bạn có bị cấm nhập cư vào Mỹ nếu đã từng bị kết án không?

2020-04-14T15:09:36+07:00Tháng Tám 5th, 2019|Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, CIMT, DHS, Di trú, Nhập cư|

Luật di trú Hoa Kỳ phân loại một số tội [...]

Cơ quan an ninh nội địa đề xuất xác định “gánh nặng xã hội” dành cho mục đích định cư

2020-04-21T14:50:45+07:00Tháng Chín 25th, 2018|Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, DHS, Di trú, Gánh nặng Xã hội, Nhập cư, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) gần [...]

Làm thế nào để nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu người chồng/vợ Mỹ của bạn làm việc ở nước ngoài

2020-04-15T17:49:42+07:00Tháng Sáu 27th, 2018|Công dân Hoa Kỳ, Đạo luật Di trú và Quốc tịch, Di trú, LPR, Luật sư Di trú, Nhập cư, Nhập tịch, Ở nước ngoài, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư, Vợ/Chồng người Mỹ|

Vợ hay chồng công dân Việt Nam của công dân [...]