Vợ hay chồng công dân Việt Nam của công dân Hoa Kỳ thường đủ điều kiện nhận thẻ xanh và cuối cùng là quốc tịch Hoa Kỳ dựa trên hôn nhân của họ. Nói chung, một người chỉ có thể được nhập tịch sau khi chứng tỏ họ đã cư trú tại Hoa Kỳ với tư cách là chủ thẻ xanh trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, thế còn công dân Việt Nam kết hôn với một công dân Mỹ nhưng người vợ hay chồng Mỹ của họ đang sống ở nước ngoài tại Việt Nam vì lý do việc làm thì như thế nào?

Để giải quyết tình trạng này, mục 319 (B) của Đạo luật Di Trú và Quốc tịch (INA) quy định một ngoại lệ đối với yêu cầu cư trú đối với vợ hay chồng công dân Việt Nam đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ miễn là công dân Hoa Kỳ “thường xuyên ở nước ngoài” dưới một công việc đủ điều kiện. Một công việc đủ điều kiện ở nước ngoài có nghĩa là người vợ hay chồng công dân Hoa Kỳ phải làm việc ở nước ngoài ít nhất một năm theo hợp đồng lao động hoặc theo lệnh trong bất kỳ thực thể hoặc chức vụ nào sau đây:

 • Chính phủ Hoa Kỳ (bao gồm cả lực lượng vũ trang Hoa Kỳ)
 • Tổ chức nghiên cứu của Mỹ được công nhận bởi Tổng chưởng lý;
 • Công ty hoặc công ty Mỹ tham gia toàn bộ hoặc một phần vào việc phát triển thương mại và thương mại nước ngoài của Hoa Kỳ hoặc một công ty con của Hoa Kỳ;
 • Tổ chức quốc tế công cộng, trong đó Hoa Kỳ tham gia theo hiệp ước hoặc đạo luật;
 • Được ủy quyền để thực hiện các chức năng bộ trưởng hoặc linh mục của một giáo phái tôn giáo có một tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ; hoặc là
 • Tham gia chỉ với tư cách là một nhà truyền giáo bởi một giáo phái tôn giáo hoặc bởi một tổ chức liên ngành có một tổ chức thực sự ở Hoa Kỳ.

Để hội đủ điều kiện nhập tịch theo Mục 319 (B) của Đạo luật Di Trú và Quốc tịch (INA), vợ / chồng công dân Việt Nam phải xác minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ít nhất 18 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Một thường trú nhân hợp pháp tại thời điểm nộp đơn xin nhập tịch;
 • Tiếp tục là vợ / chồng của công dân Hoa Kỳ thường xuyên làm việc ở nước ngoài trong việc làm đủ điều kiện với thời gian ít nhất một năm;
 • Kết hôn với công dân Hoa Kỳ thường xuyên làm việc ở nước ngoài trong việc làm đủ điều kiện với thời gian ít nhất một năm;
 • Có ý định tốt để cư trú ở nước ngoài với vợ / chồng công dân Hoa Kỳ khi nhập tịch và cư trú tại Hoa Kỳ ngay lập tức khi công dân chấm dứt việc làm ở nước ngoài;
 • Thiết lập rằng họ sẽ khởi hành để tham gia vợ / chồng của công dân trong vòng 30 đến 45 ngày sau ngày nhập tịch;
 • Hiểu biết về tiếng Anh cơ bản, bao gồm khả năng đọc, viết và nói;
 • Kiến thức về lịch sử và chính quyền cơ bản của Hoa Kỳ;
 • Chứng minh phẩm chất đạo đức tốt trong ít nhất ba năm trước khi nộp đơn cho đến thời điểm nhập tịch;
 • Đính kèm các nguyên tắc của Hiến pháp Hoa Kỳ và được xử lý tốt theo thứ tự tốt và hạnh phúc của Hoa Kỳ trong suốt thời gian liên quan theo luật.

Mặc dù quá trình này có vẻ đơn giản, nhưng vẫn còn một trường hợp bất thường để xử lý cho các nhân viên Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ USCIS. Trên thực tế, nhiều nhân viên USCIS chưa bao giờ xử lý vụ việc như vậy và có thể không biết về ngoại lệ được cấp theo Mục 319 (B). Các ứng viên nên lưu ý các luật và thủ tục áp dụng cho nhập tịch theo Mục 319 (B) của Đạo luật Di Trú và Quốc tịch (INA).

 

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488