Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018, người nộp đơn I-751 (Đơn xin xóa bỏ điều kiện cư trú) hoặc đơn I-829 (Đơn xin xóa bỏ điều kiện thường trú của doanh nhân), sẽ nhận được đơn I-797 (Giấy Biên Nhận) để có để có thể xuất trình cùng với đơn I-551 của mình, Thẻ thường trú (thẻ xanh) như là bằng chứng cho việc tiếp tục tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn của thẻ thường trú (thẻ xanh) của mình.

Sở Nhập Tịch và Di Trú điều chỉnh sự thay đổi từ 12 tháng thành 18 tháng bởi vì thời gian xét duyệt hiện tại cho đơn I-751 và I-829 đã tăng lên trong những năm vừa qua.

Đồng thời, Sở Nhập Tịch và Di Trú sẽ phát hành đơn I-797 (Giấy biên nhận) mới cho những thường trú nhân đủ điều kiện nếu đơn I-751 hoặc I-829 của họ vẫn đang chờ xét duyệt tại thời điểm ngày 11 tháng 6 năm 2018. Các đơn I-797 (Giấy biên nhận) này cũng sẽ xem như là bằng chứng cho việc tiếp tực tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn trên thẻ thường trú nhân của người nộp đơn

Xin lưu ý rằng, thường trú nhân đủ điều kiện dự định rời khỏi Mỹ trong khoảng thời gian 1 năm hoặc hơn 1 năm nên nộp đơn xin thẻ Re-entry Permit (Giấy phép tái nhập cảnh) bằng cách điền đơn I-131 (Đơn xin giấy phép du lịch) trước khi rời khỏi Mỹ. Xin đọc thêm thông tin chi tiết trên trang web của Sở Di Trú.

 

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488