U.S. Consulate in Ho Chi Minh City
U.S. Consulate in Ho Chi Minh City

     Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã công bố danh sách cấp thị thực định cư và không định cư cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018.
     Theo đó đã có 1,643 thị thực định cư đã được cấp cho công dân Việt Nam vào tháng 5. 84 là thị thực IR-1 và 187 là thị thực CR-1. Thị thực IR-1 và thị thực CR-1 được cp61 cho vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ. Thị thực IR-1 được cấp cho người đã kết hôn với công dân Hoa kỳ trên hai năm trong khi đó thị thực CR-1 được cấp cho người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ dưới hai năm 
     Trong đó không có thị thực EB-5 nào được cấp cho công dân Việt Nam
     Tổng số 14,633 thị thực không định cư đã được cấp cho công dân Việt Nam vào tháng 5. Trong đó 12,080 là thị thực B-1/B-2. Thị thực B-1/B-2 được cấp cho người qua Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh/ hoặc du lịch tạm thời. 1,113 thị thực được cấp cho du học sinh Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ. Bao gồm 1,110 thị thực F-1 được cấp cho du học sinh theo học khoá ngắn hạn và trao đổi ngôn ngữ, 3 thị thực M-1 được cấp cho du học sinh theo học diện tay nghề, và 125 thị thực J-1 được cấp cho chương trình trao đổi sinh viên, chuyên gia, học giả và giáo viên.
     Phần lớn các loại thị thực được cấp ở Việt Nam bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh. Trong tháng năm, Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã cấp 1,601 thị thực định cư và 10,135 thị thực không định cư, trong khi đó chỉ có 6 thị thực định cư và 3,796 thị thực không định cư được cấp tại Hà Nội.
     Số lượng thị thực được chấp thuận dành cho công dân Việt Nam đã tăng nhẹ lên 1.602 vào tháng sáu. Tuy nhiên sự gia tăng chủ yếu từ số lượng thị thực IR-1 (103) và CR-1 (238) được chấp thuận.