• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Thông báo: Chính quyền Trump hủy bỏ quy định liên quan đến các du học sinh ngoại quốc

2020-07-15T14:53:12+07:00Tháng Bảy 15th, 2020|Categories: COVID-19, F-1, Luật sư Di trú, Ở nước ngoài, Virus Corona, Visa, Visa Du học sinh, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư|

Chính quyền Trump hiện đang trong quá trình bãi bỏ [...]

Ảnh hưởng của sự gián đoạn trong khoảng thời gian cư trú liên tục lên điều kiện nhập tịch

2020-04-08T09:34:16+07:00Tháng Tư 7th, 2020|Categories: COVID-19, LPR, Nhập tịch, Nộp đơn, Ở nước ngoài, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Thường trú nhân Hợp pháp, USCIS, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Bạn có phải là một thường trú nhân hợp pháp [...]

Thông báo: Các chuyên gia y tế có hồ sơ bảo lãnh đã được phê duyệt được khuyến khích nên yêu cầu một cuộc phỏng vấn visa cấp tốc

2020-04-06T16:41:02+07:00Tháng Tư 2nd, 2020|Categories: COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Đơn I-129, Đơn I-140, DOS, Ở nước ngoài, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đang khuyến khích các [...]

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ công bố về việc thay đổi chính sách quan trọng trong việc xác định “Nơi cư trú” cho cha/mẹ muốn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước

2020-04-14T12:23:56+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Categories: CRBA, Đài Loan, Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước, Luật sư Di trú, Luật sư Hoa Kỳ, Ở nước ngoài, Philippines, Quân đội, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Việt Nam, Vợ/Chồng người Mỹ|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ đã đưa [...]

Làm thế nào để nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu người chồng/vợ Mỹ của bạn làm việc ở nước ngoài

2020-04-15T17:49:42+07:00Tháng Sáu 27th, 2018|Categories: Công dân Hoa Kỳ, Đạo luật Di trú và Quốc tịch, Di trú, LPR, Luật sư Di trú, Nhập cư, Nhập tịch, Ở nước ngoài, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư, Vợ/Chồng người Mỹ|

Vợ hay chồng công dân Việt Nam của công dân [...]