Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo chính sách mới cập nhật vào ngày 28 tháng 09 năm 2019 vừa qua, nhằm tìm biện pháp giải quyết các yêu cầu luật định trong việc xác định “nơi cư trú” cho các công dân Hoa Kỳ đang chuyển quốc tịch cho con qua Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA). Thông báo chính sách này, với tiêu đề PA-2019-05 cũng đã bãi bỏ hiệu lực của các hướng dẫn trước đây liên quan đến con của nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang đóng quân trong hoặc ngoài nước.

Để chuyển quốc tịch cho một đứa trẻ được sinh ở nước ngoài, đương đơn là công dân Hoa Kỳ phải đã từng hiện diện tại Hoa Kỳ trước khi đứa trẻ được sinh ra. Các quy định hiện hành yêu cầu ít nhất một năm hiện diện liên tục cho phụ nữ chưa kết hôn, tổng cộng đủ năm năm hiện diện cho phụ nữ đã kết hôn, và tổng cộng đủ năm năm hiện diện cho nam giới dù đã kết hôn hay chưa kết hôn. Chính sách hiện hành đang coi công dân Hoa Kỳ đang làm việc với tư cách là nhân viên chính phủ và thành viên của quân đội đang làm việc và đóng quân ở nước ngoài là thời gian hiện diện ở Hoa Kỳ. Chính sách mới giờ đã phân biệt rõ ràng giữa sự hiện diện và nơi cư trú, và sẽ không còn coi việc làm việc và đóng quân của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ là bằng chứng trong việc xác định đã có nơi cư trú tại Hoa Kỳ hay chưa.

PA-2019-05 dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Các công dân Hoa Kỳ đã sinh con ở Việt Nam, Philippines, hoặc Đài Loan được khuyến khích nên tham khảo ý kiến với luật sư di trú Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn về cách chính sách mới có thể ảnh hưởng đến khả năng được cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước cho con mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về CRBA, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm.

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488