Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Cập Nhật Lịch Chiếu Khán Thị Thực EB-5

Ủy ban Liên lạc Chính phủ của AILA đang kết nối với ông Charlie Oppenheim, Giám đốc Bộ Quản lý Thị thực, thông qua chương trình check-ins hàng tháng. Hoạt động này được tạo ra nhằm giúp các luật sư thành viên cập nhật diễn biến mới nhất về Lịch Chiếu Khán. Ngoài ra, ông Charlie cũng mang lại cho các luật sư những phân tích về xu hướng hiện tại và các dự án trong tương lai.
Nội dung thông tin của tháng này được trích từ bài diễn thuyết của ông Charlie tại Hội nghị Luật Di trú của Hiệp hội Luật sư Liên bang 2019 diễn ra từ ngày 17-18/5/2019 tại Austin, Texas. 
Lượng hồ sơ EB-5 trước đây chủ yếu được xử lý ở Trung Quốc trong suốt năm 2017. Hiện tại, khi Ngày Đáo Hạn thị thực EB-5 của Trung Quốc đã được thông báo, những người có ý định theo đuổi dạng thị thực này trước đây đang tìm kiếm thị trường khác. Ngày Đáo Hạn thị thực EB-5 của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giữ nguyên suốt tháng 8 năm 2019. Thị thực EB-5 của Việt Nam và Ấn Độ sẽ đạt ngưỡng giới hạn trong tháng 7 năm 2019. Vào ngày 1 tháng 10 này, Ngày Đáo Hạn thị thực EB-5 Việt Nam 2016 sẽ không đổi trong tháng 7/2019 và sau đó sẽ có cùng thời điểm như thị thực EB-5 của Trung Quốc trong suốt thời gian còn lại của năm tài chính 2019. Tháng 7 này, thị thực EB-5 Ấn Độ sẽ có Ngày Đáo Hạn 2017 và sau đó sẽ có cùng thời điểm như thị thực EB-5 Trung Quốc vào tháng 8 và tháng 9/2019.
Nếu Quý khách đang cân nhắc định cư tại Hoa Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập cư EB-5, đây là lĩnh vực chuyên môn chúng tôi có thể trợ giúp. Hãy liên hệ với Luật sư David Enterline tại david@enterlinepartners.com. 
ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com