Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ đã đề xuất những sự thay đổi trong việc tính toán sự hiện diện bất hợp pháp đối với các sinh viên hiện tại đang học tập ở Hoa Kỳ dưới dạng visa F-1, J-1 và M-1. Các đề xuất thay đổi này là kết quả của sắc lệnh từ Tổng Thống Donald Trump: Tăng cường an toàn cộng đồng trong nội địa Hoa Kỳ và sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 8 năm 2018.

Các thay đổi sẽ khắc phục các thời điểm cụ thể khi mà sinh viên nước ngoài ở Hoa Kỳ ở trạng thái visa F, J và M bắt đầu tích luỹ sự hiện diện bất hợp pháp.

Theo bản ghi nhớ chính sách, sự hiện diện bất hợp pháp sẽ được xét như sau:

1. Cá nhân trong trạng thái F, J và M không thể duy trì trạng thái của mình trước ngày 9 tháng 8 năm 2018, sẽ bắt đầu tích lũy hiện diện bất hợp pháp vào ngày đó dựa trên thất bại đó, trừ khi họ đã bắt đầu tích lũy hiện diện bất hợp pháp, sớm nhất là bất kỳ những điều sau đây:

  • Một ngày sau khi Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) từ chối yêu cầu quyền lợi di trú, nếu DHS phát hiện chính thức rằng cá nhân đó đã vi phạm tình trạng không di dân của mình trong khi xét xử một yêu cầu về quyền lợi di trú khác;
  • Ngày sau khi I-94 hết hạn; hoặc là
  • Một ngày sau khi một thẩm phán di trú hoặc trong một số trường hợp nhất định, Ban Kháng Cáo Di Trú (BIA), ra lệnh cho họ bị loại, trục xuất, hoặc bị loại bỏ (dù quyết định đó có bị kháng cáo) hay không.

2. Các cá nhân trong trạng thái F, J hoặc M không duy trì trạng thái của họ vào hoặc sau ngày 9 tháng 8 năm 2018, sẽ bắt đầu tích lũy sự hiện diện bất hợp pháp vào sớm nhất của bất kỳ điều nào sau đây:

  • Ngày sau khi họ không còn theo đuổi quá trình học tập hoặc hoạt động được ủy quyền, hoặc ngày sau khi họ tham gia vào một hoạt động trái phép;
  • Ngày sau khi hoàn thành khóa học hoặc chương trình, bao gồm bất kỳ khóa đào tạo thực hành nào được ủy quyền cộng với bất kỳ thời gian gia hạn được ủy quyền nào;
  • Ngày sau khi I-94 hết hạn; hoặc là
  • Ngày sau khi một thẩm phán nhập cư, hoặc trong một số trường hợp, BIA, ra lệnh cho họ loại trừ, trục xuất, hoặc bị loại bỏ (cho dù quyết định đó có bị kháng cáo) hay không.

Tổng thời gian của sự hiện diện bất hợp pháp của một người mang visa F-1 cũng mang theo các hình phạt khác nhau. Sinh viên nước ngoài đã tích lũy hơn 180 ngày hiện diện bất hợp pháp trong một lần duy nhất, và sau đó khởi hành, có thể phải chịu thanh phạt ba năm hoặc 10 năm để nhập học, tùy thuộc vào mức độ hiện diện bất hợp pháp mà họ đã tích luỹ trước khi họ rời Hoa Kỳ . Sinh viên đã tích lũy tổng thời gian tồn tại nhiều hơn một năm bất hợp pháp, dù ở một lần hay trong nhiều lần lưu trú tại Hoa Kỳ và sau đó nhập lại hoặc cố gắng nhập lại Hoa Kỳ mà không được chấp nhận hoặc tạm tha vĩnh viễn là không thể chấp nhận.

Những sinh viên nước ngoài đang theo học tại Hoa Kỳ hoặc hy vọng học tập tại Hoa Kỳ phải cẩn thận hơn khi rời khỏi Hoa Kỳ ngay sau khi tình trạng hợp lệ của họ kết thúc để tránh sự hiện diện bất hợp pháp.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488