• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Thông báo: DHS thay đổi chính sách liên quan đến các du học sinh đang ở ngoài Hoa Kỳ

2020-09-03T12:00:17+07:00Tháng Tám 5th, 2020|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, COVID-19, DHS, F-1, M-1, Virus Corona, Visa Du học sinh, Visa F, Visa F-1, Visa M, Visa M-1|Tags: , , , , , , , , , , |

Một tuần sau khi Bộ An ninh Nội Địa Hoa [...]

Liệu có phải cuối cùng thì Trump cũng đã vượt quá giới hạn khi liên tục lạm dụng quyền hành pháp?

2020-07-22T13:46:28+07:00Tháng Bảy 22nd, 2020|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, COVID-19, DHS, F-1, M-1, Virus Corona, Visa Du học sinh, Visa F, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa Không Nhập cư, Visa M, Visa M-1|

Lưu ý của biên tập viên: bài viết này được [...]

Thông báo: Lãnh sự quán ở Hồng Kông và Đài Loan mở lại dịch vụ nhận đơn xin thị thực vào ngày 15 tháng 07 năm 2020

2020-07-17T17:39:59+07:00Tháng Bảy 17th, 2020|Categories: AIT, Đài Loan, F-1, J-1, M-1, Phỏng vấn, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, Visa, Visa F, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa J, Visa J-1, Visa Không Nhập cư, Visa M, Visa M-1, Visa Nhập cư|

Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Hồng Kông và Ma [...]

Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ Ban Hành Lệnh Cấm Với Uscis Về Thời Gian Hiện Diện Bất Hợp Pháp Của Visa F, M Và J

2020-04-15T12:01:00+07:00Tháng Năm 25th, 2019|Categories: Đạo luật Di trú và Quốc tịch, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa F, Visa F-1, Visa J, Visa J-1, Visa M, Visa M-1|

Đầu tháng 5 này, thẩm phán tại toàn án Liên [...]

Du Học Mỹ Cần Visa Gì?

2020-04-15T15:29:30+07:00Tháng Tư 25th, 2019|Categories: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, F-1, M-1, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Visa, Visa Du học sinh, Visa F, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa J, Visa J-1, Visa Không Nhập cư, Visa M, Visa M-1|

Du học Mỹ là ước mơ của không ít bạn [...]

Hướng Dẫn Chính Thức Về Sự Hiện Diện Bất Hợp Pháp Dành Cho Du Học Sinh Học Theo Diện Trao Đổi Sinh Viên Tại Mỹ

2020-04-15T17:35:36+07:00Tháng Tám 13th, 2018|Categories: Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Du học sinh, Visa F, Visa Hoa Kỳ, Visa J, Visa Không Nhập cư, Visa M|

Bản Ghi nhớ Chính sách ngày 9 tháng 8 năm [...]

Các thay đổi trong sự tích luỹ hiện diện bất hợp pháp đối với sinh viên nước ngoài ở Hoa Kỳ

2020-04-14T14:23:26+07:00Tháng Năm 14th, 2018|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Trump, USCIS, Visa, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa F, Visa F-1, Visa Hoa Kỳ, Visa J, Visa J-1, Visa Không Nhập cư, Visa M, Visa M-1|

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, Sở Nhập Tịch [...]