Bản Ghi nhớ Chính sách ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đã điều chỉnh lại cách tính toán thời gian hiện diện bất hợp pháp và tình trạng phụ thuộc của du học sinh mang thị thực không di trú diện F, J, M trong thời gian ở lại Mỹ.

Theo bản ghi nhớ mới này, đối với du học sinh đang có thị thực F, J, M nhưng không thể duy trì thị thực trong năm 2018, thời gian hiện diện bất hợp pháp sẽ được tính kể từ ngày thị thực hết hạn hoặc ngày sớm nhất trong các mốc thời gian sau:

  • Nếu Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đưa ra kết luận chính thức rằng du học sinh mang thị thực F, J, và M đã vi phạm quy định trong thời gian hưởng thị thực không di trú, ngày bắt đầu tính là ngày sau khi cơ quan này từ chối yêu cầu xin trợ cấp di trú.
  • Nếu du học sinh mang thị thực F, J, M được nhận vào các chương trình trao đổi vào một ngày nhất định, ngày bắt đầu tính là ngày sau khi thời hạn cho phép hết hiệu lực.
  • Nếu một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất một du học sinh mang thị thực F, J, M, ngày bắt đầu tính sẽ là ngày sau khi quyết định trục xuất được ban hành, bất kể quyết định này có bị kháng cáo hay không.

Đối với những du học sinh hết hạn thi thực không di trú kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2018 trở đi, thời gian hiện diện bất hợp pháp bắt đầu tính vào ngày sớm nhất trong các mốc thời gian sau:

  • Ngày sau khi du học sinh mang thị thực F, J, M không còn tham gia chương trình học hay các hoạt động được cấp phép.
  • Ngày sau khi du học sinh mang thị thực F, J, M tham gia vào các hoạt động không được quy định.
  • Ngày sau khi hoàn tất chương trình học, bao gồm toàn bộ thời gian thực tập và gia hạn theo quy định
  • Ngày sau khi thời gian quy định hết hạn nếu du học sinh mang thị thực F, J, M được nhận vào các chương trình trao đổi vào một ngày nhất định
  • Ngày sau khi một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất bất kỳ du học sinh mang thị thực F, J, M bất kể quyết định này có bị kháng cáo hay không.

Để duy trì thị thực không di trú diện F, J, M, du học sinh nước ngoài phải đăng ký các khóa học toàn thời gian hoặc tiếp tục ở lại các chương trình trao đổi, và không được đi làm hay tham gia các hoạt động khác ngoài quy định. Bên cạnh đó, du học sinh cần hoàn thành các chương trình học tập và chương trình trao đổi trong thời gian cho phép. Du học sinh có thể xin nhà trường hay các tổ chức trao đổi gia hạn thêm thời gian.

Du học sinh mang thị thực F, J, M có thể vô tình vi phạm các quy định về thị thực thông qua các hành động không cố ý. Những hành động này bao gồm, nhưng không giới hạn như không tham gia đầy đủ khóa học toàn thời gian hoặc làm quá 1 giờ so với với số giờ làm việc quy định. Việc vi phạm này có thể dẫn đến 3-10 năm cấm nhập cảnh. Bởi vì, với những người có thời gian hiện diện bất hợp pháp vượt quá 180 ngày ở Mỹ thường bị cấm quay trở lại Hoa Kỳ trong 3 năm. Với những người có thời gian hiện diện bất hợp pháp từ 1 năm trở lên và đã rời khỏi Hoa Kỳ thì sẽ bị cấm quay trở lại trong vòng 10 năm.

Những cá nhân mang thị thực F và M phải nộp đơn xin khôi phục tình trạng thị thực trong vòng 5 tháng kể khi visa hết hiệu lực. Quá trình hồ sơ chờ xử lý tại USCIS có thể tính vào thời hạn 5 tháng này. Nếu đơn bị bác bỏ, thời gian hiện diện bất hợp pháp của người mang thị thực sẽ tiếp tục được tính vào ngày sau khi hồ sơ bị từ chối. Nếu đơn xin khôi phục tình trạng thị thực F, J, M được chấp thuận, người mang thị thực sẽ không bị tính thời gian hiện diện bất hợp pháp khi thị thực của họ hết hạn trước đây.

Chính sách này cũng tác động đến những người phụ thuộc của những người đang học hoặc sẽ học tập tại Mỹ. Bởi vì, thời gian được phép nhập cảnh của người phụ thuộc sẽ phụ thuộc vào thời gian hiệu lực của người mang visa F, J, M và hành vi của chính người phụ thuộc.

 

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488