Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) mới đây đã cập nhật trên trang website chính thức về việc đào tạo đối với các sinh viên quốc tế có visa F-1. Theo đó, những du học sinh đang theo học trong các lĩnh vực STEM: Khoa Học (Science), Công Nghệ (Technology), Kỹ Thuật (Engineering) và Toán Học (Mathematics) sẽ không thể hoàn thành Chương trình Đào Tạo Thực Tế Không Bắt Buộc (OPT) tại nơi làm việc của khách hàng của chủ sở hữu lao động.

Theo quy định đối với chương trình STEM OPT, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) có quyền tới thăm các cơ sở làm việc dành để đào tạo sinh viên trong chương trình STEM OPT của chủ lao động. Việc này nhằm đảm bảo rằng các yêu cầu trong chương trình được đáp ứng. Để có đủ điều kiện là một chủ sở hữu lao động, người thuê lao động phải chứng minh mình có đủ các yếu tố sau:

  • Người thuê lao động thật sự có mối quan hệ sử dụng lao động đối với sinh viên.
  • Người thuê lao động có đủ nguồn lực và nhân lực để hướng dẫn, đào tạo sinh viên một cách hợp lý tùy vào trường hợp cụ thể tại địa điểm cụ thể.
  • ICE có thể tùy ý quyết định khảo sát thực địa cơ sở của chủ lao động để đảm bảo rằng các yêu cầu trong chương trình được đáp ứng, bao gồm việc chủ lao động sở hữu và có thể duy trì khả năng, nguồn nhân lực và tài nguyên để hướng dẫn và mang lại kinh nghiệm học tâp phù hợp với kế hoạch dựa trên môi trường làm việc thực tế.
  • Du học sinh trong chương trình STEM OPT sẽ không thay thế bất kỳ một nhân công Hoa Kỳ tạm thời hay vĩnh viễn, toàn thời gian hay bán thời gian trong công việc.

Cơ hội thực tập sẽ có ích và giúp cho du học sinh trong việc đạt được các mục tiêu của kỳ thực tập.

Quy định rằng du học sinh phải là một nhân công thực tế của chủ sở hữu lao động được giải thích trong bản Quy tắc của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) ngày 11 tháng 3 năm 2016 như sau (“Quy Tắc Chính Thức”):

“Theo đó, DHS giải thích rằng các sinh viên quốc tế sẽ không đủ điều kiện hoàn thành chương trình STEM OPT nếu sinh viên không phải là một nhân viên thực sự của chủ lao động đã ký bản Kế Hoạch Đào Tạo. Người chủ lao động đã ký bản Kế Hoạch Đào Tạo phải chính là người đã thuê và sẽ hướng dẫn sinh viên trong quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tập.

Trong khi chương trình thực tập thường không có quy định nào về địa điểm thực tập, cập nhật mới về hạn chế trong nơi làm việc dành cho sinh viên STEM OPT trên website của USCIS dường như đã tăng thêm yêu cầu đối với sinh viên quốc tế trong chương trình STEM OPT. Bởi như đã nhắc đến ở trên, Quy Tắc Chính Thức về chương trình STEM OPT chỉ đòi hỏi sinh viên được thuê bởi một người chủ lao động thực sự đã ký kế hoạch đào tạo và chính người chủ đó là người hướng dẫn sinh viên.

Mặc dù vẫn tồn tại sự mâu thuẫn giữa các quy định, sinh viên quốc tế tham gia các chương trình STEM OPT cần để ý hơn. Cụ thể, nếu sinh viên không hoàn thành các nghiên cứu quốc tế và chương trình thực tập OPT tại đúng nơi làm việc của chủ lao động, các nhà chức trách có thể phát hiện ra rằng chủ lao động không hướng dẫn sinh viên thực tập một cách đúng đắn. Việc này có nguy cơ dẫn đến cấu thành vi phạm quy định trong thị thực và khiến thời gian hiện diện bất hợp pháp của sinh viên trong chương trình STEM OPT sẽ bị bắt đầu tính ngay từ trước đấy. Nhất là khi quy định mới về hiện diện bất hợp pháp được giải thích trong bản ghi nhớ của USCIS ngày 11 tháng 5 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8 năm 2018.

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Ad: 3F, IBC building, 1A Cong Truong Me Linh Str, District 1, HCMC.
Tel: 0933 301 488