Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố số liệu thống kê về việc cấp thị thực cho tháng 7, 8 và 9 năm 2018.

 

Visa định cư 

Đối với các visa đi Mỹ từ những người mang quốc tịch Việt Nam, tổng cộng có 2,637 thị thực được cấp vào tháng 7; 3,836 thị thực được cấp vào tháng 8 và 2,393 thị thực được cấp vào tháng 9.

Tháng 7: chỉ có 83 visa nhập cư mang diện IR-1 trong khi có 194 visa thuộc diện CR-1.

Tổng cộng có 2,592 visa đi Mỹ diện nhập cư được ban hành bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà nội chỉ ban hành 3 visa nhập cư.

Tháng 8: tổng cộng có 82 visa đi Mỹ diện IR-1 và 148 visa diện CR-1 . Phần lớn visa nhập cư được cấp bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí minh, lên đến 3,785 thị thực trong khi tại Hà Nội, con số này chỉ có 8.

Tháng 9: Mặc dù lượng visa nhập cư được phê duyệt giảm, số visa đi Mỹ theo diện là vợ/chồng của công dân Mỹ lại tăng lên. Đã có 93 visa diện IR-1 và 204 visa diện CR-1 được cấp cho những người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

2,370 visa nhập cư phê duyệt trong tháng 9 đều được cấp bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có visa nhập cư nào được cấp bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Không có visa diện đầu tư EB-5 nào được cấp từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018.

 

Visa không định cư

Tổng cộng có 14,071 visa đi Mỹ diện không nhập cư được cấp cho người mang quốc tịch Việt Nam vào tháng 7; 13,204 visa được cấp vào tháng 8 và 9,441 visa vào tháng 9

Tháng 7: Trong số 14,071 visa diện không nhập cư, 8,262 visa thuộc diện B-1/B-2. B-1/B-2 là loại thị thực được cấp cho những người đến Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh hoặc vui chơi. 5,135 visa được cấp cho du học sinh Việt Nam, những người mong muốn được học tập tại Mỹ: 4,942 visa diện F-1 được cấp cho nghiên cứu sinh và học sinh về ngôn ngữ, 13 visa diện M-1 được cấp cho sinh viên học nghề và 180 visa diện J-1 được cấp cho những chuyến thăm trao đổi như trao đổi sinh viên, giáo sư, nghiên cứu sinh và giảng viên.

Đã có 9,588 visa đi Mỹ diện không nhập cư được cấp bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh trong khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã cấp 3,836 visa.

Tháng 8: Hầu hết trong số 13, 204 visa diện không nhập cư được phát hành trong tháng 8 là visa B1/B2 (9,602). Số lượng visa được cấp cho du học sinh Việt Nam đã giảm trong tháng 8 này. 2,754 visa diện F-1, 9 visa diện M-1 và 130 visa diện J-1 đã được cấp.

Tổng cộng có 8,880 visa diện không nhập cư được cấp bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh trong khi 3,663 visa diện này được cấp tại Hà Nội.

Tháng 9: 8,158 visa diện B-1/B-2 đã được cấp. 405 visa diện F-a được cấp cho du học sinh trong lĩnh vực học thuật, 31 visa diện M-1 được cấp cho sinh viên học nghề và 72 visa diện J-1 được cấp cho những người đến thăm trao đổi.

Đã có 6,800 visa đi Mỹ diện không nhập cư được cấp bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và 2,058 visa diện này được cấp tại Hà Nội.

Số liệu được cung cấp bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ nêu ra tổng số visa được chấp nhận, không phải tổng số đơn bị từ chối vì đây là thông tin không được ban hành rộng rãi.

 

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488