David Enterline là một luật sư với hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư di trú diện EB-5, cũng đã chia sẻ về việc có rất nhiều khách hàng EB-5 thường đặt ra câu hỏi “Tôi có thể nhận lại khoản đầu tư sau khi nộp đơn I-829 không?, hay Tôi phải đợi cho đến khi đơn I-829 được chấp thuận?”

Nếu nhà đầu tư đã nộp và đang đợi đơn I-829 được chấp thuận, thì theo Luật và Chính sách hiện hành, nhà đầu tư có thể an tâm nhận lại khoản đầu tư của mình sau khi nộp đơn I-829.

Cẩm nang Chính sách USCIS đề cập đến việc loại bỏ các điều kiện cho các nhà đầu tư EB-5. Trong đó, ngụ ý rằng một khi nhà đầu tư đã nộp đơn I-829 để yêu cầu xóa điều kiện để duy trì tình trạng thường trú nhân thì khoản đầu tư có thể được hoàn lại cho nhà đầu tư mà không cần đợi cho đến khi đơn I-829 được chấp thuận.

Cẩm nang Chính sách, Bản 6, Phần G, Chương 5, mục Xóa bỏ Điều kiện có giải thích rằng:

“USCIS cho rằng nhà đầu tư định cư đã duy trì các hành động cần thiết để xóa các điều kiện cư trú nếu họ có thiện chí đáp ứng các yêu cầu về vốn đầu tư và tiếp tục duy trì nguồn vồn trong thời gian duy trì.”

Trong phần chú thích sau câu này, bản Cẩm nang Chính sách nêu rõ:

“Thời gian duy trì là 2 năm duy trì tình trạng thường trú nhân có điều kiện của nhà đầu tư. USCIS xem xét bằng chứng của nhà đầu tư để đảm bảo duy trì khoản đầu tư trong 2 năm kể từ ngày nhà đầu tư có được thường trú nhân có điều kiện. Nhà đầu tư không cần duy trì khoản đầu tư sau thời gian duy trì.”

Tuy nhiên, bản Cẩm nang Chính sách không nói rõ ràng rằng “một khi bạn nộp đơn I-829, bạn có thể nhận lại khoản đầu tư”. Vì vậy, một số bên tư vấn trong lĩnh vực đầu tư EB-5 thận trọng đưa ra lời khuyên rằng an toàn nhất là đợi cho đến khi có phán quyết cuối cùng của đơn I-829. Theo ý kiến của riêng luật sư David Enterline thì ngụ ý “Nhà đầu tư không cần duy trì khoản đầu tư sau thời gian duy trì.” – và 2 năm trong tình trạng thường trú nhân có điều kiện là thời gian duy trì – đã chỉ ra rằng nhà đầu tư có thể nhận lại khoản đầu tư ngay sau khi nộp đơn I-829. Kết luận này cũng phù hợp với các quy định điều chỉnh về loại bỏ tình trạng cư trú có điều kiện quy định tại mục 8.CFR 216.6 – đơn yêu cầu của doanh nhân yêu cầu xóa bỏ điều kiện cư trú thường trú nhân hợp pháp.

Nếu bạn có vấn đề nào chưa rõ về visa nhà đầu tư định cư EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488