Ngày 8 tháng 4 vừa rồi, Giám Đốc Sở Nhập Cư và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) Francis Cissna đã gửi thư cho Thượng Nghị sĩ Grassley (R-IA) và Thượng Nghị sĩ Leahy (D-VT) về Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 Quy tắc Hiện đại hóa (RIN 1615-AC07). Ngoài một số việc khác, Giám Đốc Cissna nêu rõ “Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) sẽ luôn tận tâm bảo đảm quá trình thực hiện quy tắc được nhanh chóng và hiệu quả, một khi quy tắc này được hoàn tất”. Ngài Giám Đốc cũng nói thêm rằng DHS cũng đang cân nhắc mọi quy định pháp lý liên quan đễn chương trình EB-5. Các quy định được nêu tên bao gồm việc tìm cách đề xuất các quy định bao gồm các thay đổi tới quá trình chỉ định ban đầu các tổ chức thành các trung tâm vùng, các yêu cầu đối với trung tâm vùng trong việc sử dụng quy trình nộp đơn tiêu chuẩn, yêu cầu tiếp tục tham gia để duy trì chỉ định trung tâm vùng, và các thay đổi đối với quy trình tạm dừng chỉ định trung tâm vùng.

Quy tắc cuối cùng được đề xuất vào ngày 13 tháng 1 năm 2017 vẫn đang trong quá trình xem xét tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Điểm thay đổi quan trọng nhất được đề xuất cho các nhà đầu tư Eb-5 tương lại đó là việc tang mức đầu tư tối thiểu từ 500,000 đô la Mỹ lên 1.35 triệu đô la Mỹ trong Khu Vực Tập Trung Tạo Việc Làm. Chúng tôi cũng nhấn mạnh như Giám Đốc Cissna đã nêu rõ trong thư, việc xác định được khi nào quy tắc này được phê duyệt và có hiệu lực là không thể.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488