Mỗi loại thị thực (visa) Mỹ có hiệu lực tùy thuộc vào từng quốc tịch khác nhau. Ví dụ, công dân Việt Nam được cấp visa xuất nhập cảnh nhiều lần thời hạn tối đa một năm. Trong khi các quốc gia láng giềng có thể được cấp visa Mỹ xuất nhập cảnh nhiều lần trong tối đa 10 năm thì công dân Campuchia lại chỉ được cấp visa trong 3 tháng và chỉ được xuất nhập cảnh 2 lần.

Thời hạn hiệu lực có trên thị thực Mỹ là ngày mà người được cấp thị thực phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Khi nhập cảnh, nhân viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đóng dấu và xác nhận ngày người mang thị thực phải rời khỏi Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, một khi đã vào Mỹ, tùy từng trường hợp, người xin thị thực có thể xin gia hạn thời gian ở lại Mỹ nếu thị thực hết hiệu lực. Người xin thị thực có thể nộp đơn I-539 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để tiến hành xin gia hạn. Đây là mẫu đơn dành cho việc thay đổi/gia hạn trạng thái cư trú không nhập cư. Sau khi nộp đơn, người mang thị thực có thể ở lại Hoa Kỳ thêm một khoảng thời gian nữa.

Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch tới Mỹ hay dự định ở lại Mỹ trong một khoảng thời gian dài, đừng ngần ngại tìm kiếm một luật sư di trú để được tư vấn về những rủi ro và lợi ích của việc gia hạn thị thực khi nộp đơn cho USCIS.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488