Thông báo:  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành quy định mới về yêu cầu miễn trừ visa không định cư
Kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2019, quy định mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) về miễn trừ thị thực không định cư chính thức có hiệu lực. Theo đó, nếu người xin cấp thị thực không đủ điều kiện theo Mục 212 (d) (3) (A) (i) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA), nhân viên của lãnh sự sẽ hướng dẫn về quy định miễn trừ đối với một số trường hợp nhất định. Mục đích của quy định này nhằm tăng tính minh bạch cho những người nộp đơn không được chấp nhận. Quy định về miễn trừ sẽ được xem xét chỉ khi trường hợp của người xin thị thực có liên quan đến lợi ích quốc gia. Lợi ích quốc gia được định nghĩa với các trường hợp sau:
  1. Quan hệ đối ngoại: Việc từ chối thị thực không di dân làm cho quan hệ song phương bị xao nhãng hoặc việc từ chối thị thực sẽ bị cơ quan chính phủ nước ngoài đề cập với cơ quan chính phủ cấp cao Hoa Kỳ.
  2. An ninh quốc phòng: Người xin thị thực không định cư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ sẽ mang đến lợi ích đáng kể cho vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
  3. Thực thi pháp luật: Người xin thị thực không định cư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ sẽ mang đến lợi ích đáng kể cho việc thực thi các mục tiêu hành pháp quan trọng của Hoa Kỳ.
  4. Lợi ích công cộng đáng kể: Người xin thị thực không định cư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy lợi ích công cộng đáng kể của Hoa Kỳ.
  5. Lý do khẩn cấp về nhân đạo hoặc y tế: Người xin thị thực không định cư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ được bảo lãnh vì lý do nhân đạo hoặc y tế khẩn cấp.
Để biết thêm thông tin về cách các quy tắc mới sẽ ảnh hưởng đến người xin thị thực không di dân không đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ dựa trên Mục 212 (d) (3) (A) (i) của INA, hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay và tham vấn với một trong những luật sư di trú Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm của chúng tôi.