Ngày đáo hạn cho diện I5 và R5 hiện đã được liệt kê dưới mục “Không có sẵn / Unavailable” trên Lịch chiếu kháng tháng 10 năm 2019 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này là do Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 được gia hạn đến ngày 30 tháng 09 năm 2019. Diện C5 và T5 hiện vẫn đang còn và đã được công bố các ngày ưu tiên, đó là bởi đây là các thị thực diện EB-5 “trực tiếp” (không theo Trung tâm Khu vực) – vốn là luật cố định.

Nếu có hành động lập pháp kéo dài chương trình nhà đầu tư nhập cư sang năm tài chính 2020 (bắt đầu vào ngày 01 tháng 10 năm 2019), các ngày đáo hạn rất có thể sẽ ngay lập tức trở thành “Current” – có nghĩa là những đương đơn đã đủ tiêu chuẩn và không còn phải chờ như các diện ưu tiên khác, cho tháng 10 cho tất cả các quốc gia ngoại trừ những đương đơn được sinh ra ở Trung Quốc.

Lịch Áp dụng cho ngày nộp đơn (Bảng B) hiện vẫn còn hiệu lực cho các nhà đầu tư Việt Nam,  (xem tại cột “Tất cả các mục có tính phí trừ những mục được liệt kê / All Chargeability Areas except those listed.”)

Thị thực diện EB-5 của người Việt trong năm tài chính 2019 đã được sử dụng hết vào cuối tháng 7 năm nay và ngày ưu tiên cho các nhà đầu tư Việt Nam đã được đẩy lùi xuống thành ngày 22 tháng 10 năm 2014, và sẽ còn duy trì như vậy qua tháng 8 và tháng 9. Với 10.000 thị thực EB-5 mới có sẵn vào đầu năm tài chính tiếp theo (ngày 01 tháng 10), được dự kiến rằng ngày ưu tiên cho các nhà đầu tư Việt Nam sẽ được đẩy lên trong tháng 10, ngay khi chương trình nhà đầu tư nhập cư được gia hạn. Ta có thể sẽ phải chờ đến Lịch chiếu kháng tháng 11 để thấy được tiến triển này.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch chiếu khán, ngày ưu tiên, cũng như thị thực diện EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm.

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488