Sở Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành chính sách hướng dẫn mới cập nhật về Đơn I-130 (đơn bảo lãnh Thân nhân nước ngoài) – sau đây gọi tắt là Đơn – giải thích cách cơ quan này xử lý việc phê duyệt đơn xin cấp thị thực nhập cư theo diện gia đình, cụ thể là việc sửa các lỗi sai trong thông báo phê duyệt, những yêu cầu xử lý lãnh sự hoặc điều chỉnh tình trạng, và các thủ tục định tuyến đối với các Đơn đã được phê duyệt.

Cụ thể, những điểm nổi bật về chính sách sẽ được cập nhật trong Cẩm nang Chính sách USCIS đề cập đến những vấn đề sau:

  • Quy định rằng trong Đơn đã nộp mà người bảo lãnh không nêu rõ ý định của người thụ hưởng đối với quy trình lãnh sự hoặc điều chỉnh tình trạng, USCIS sẽ sử dụng quyền quyết định của họ để đưa ra quyết định có gửi Đơn tới NVC, hay giữ lại Đơn cho quy trình điều chỉnh tình trạng dựa trên địa điểm gần đây nhất của người thụ hưởng, bao gồm cả địa chỉ của người thụ hưởng được ghi trong Đơn.
  • Cung cấp thông tin về cách người nộp đơn có thể thông báo cho USCIS để sửa lỗi hoặc nộp tài liệu thông tin cập nhật bổ sung cho Đơn đang chờ xử lý hoặc đã được phê duyệt, chẳng hạn như địa chỉ mới của người thụ hưởng và ý định điều chỉnh tình trạng hoặc quy trình lãnh sự.
  • Cung cấp hướng dẫn chung về cách USCIS xác định xem nên chấp thuận hay từ chối Đơn.

Để biết thêm thông tin về Đơn I-130 đã được phê duyệt hoặc các vấn đề liên quan đến thị thực nhập cư theo diện gia đình, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư di trú Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

146C7 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền,
Quận 2, TP Thủ Đức,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ
TikTok: @eapvn
YouTube: @EnterlineAndPartnersConsulting
Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +63 917 543 7926
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2024. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.