Vì lý do COVID-19, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đang linh động cho các đương đơn thêm thời gian để phản hồi yêu cầu từ cơ quan này cho đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2022. Việc gia hạn thời gian trước đó tiếp tục được áp dụng nếu nếu bản Yêu cầu, Thông báo hoặc Quyết định được ban hành trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, bao gồm:

  • Yêu cầu Bổ sung Bằng chứng;
  • Tiếp tục Yêu cầu Bằng chứng (N-14);
  • Thông báo Ý định Từ chối;
  • Thông báo Ý định Thu hồi;
  • Thông báo Ý định Hủy bỏ;
  • Thông báo Ý định Chấm dứt các Trung tâm vùng;
  • Thông báo Ý định Từ bỏ Trạng thái Được Bảo vệ Tạm thời; và
  • Kiến nghị Mở lại N-400 Căn cứ theo khoản 8 CFR 335.5, Biên nhận Thông tin Khiếm phạm Sau khi Cấp.

USCIS sẽ xem xét Đơn I-290B – Thông báo Kháng cáo hoặc Hành động tiếp theo, hoặc Đơn N-336 – Yêu cầu Điều trần về Quyết định trong Thủ tục Nhập tịch (Theo Mục 336 của INA), nếu:

  • Đơn được nộp trong vòng 90 ngày kể từ khi ban hành quyết định; và
  • USCIS đưa ra quyết định đó trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022.

Bạn có thể tìm thêm thông tin cập nhật từ USCIS trong quá trình đối phó với đại dịch COVID-19 tại http://uscis.gov/coronavirus hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.