• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Đề Xuất Mới Cải Tổ Hệ Thống Nhập Cư Của Trump

2020-04-15T11:37:00+07:00Tháng Năm 28th, 2019|Categories: Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, Trump, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa [...]

Định cư tại Mỹ: Có nên lo ngại về chính sách nhập cư của TT Donald Trump

2021-03-24T15:26:23+07:00Tháng Tư 11th, 2019|Categories: AILA, Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Các Quy định mới, Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Đơn I-130, Đơn I-130A, Đơn I-140, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, E-1, E-2, EB-5, F-1, I-130, I-526, J-1, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, L-1A, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Trump, Visa Đầu tư Hiệp ước E-2, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa E-2, Visa F-1, Visa J-1, Visa K-1, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Định cư tại Mỹ: Động thái mới của TT Donald [...]