• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Enterline & Partners giải quyết thành công visa CR-1 qua việc nộp đơn trực tiếp tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila

2020-07-14T17:46:44+07:00Tháng Bảy 13th, 2020|Categories: Chính sách của USCIS, Công dân Hoa Kỳ, COVID-19, CR-1, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila, DCF, Đơn I-130, Đơn I-130A, I-130, Luật sư Di trú, Manila, Nộp đơn Trực tiếp tại Cơ quan Đại diện Lãnh sự, Philippines, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Virus Corona, Visa, Visa CR-1, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư, Vợ/Chồng người Mỹ|

Mới gần đây, Enterline & Partners đã đại diện thành [...]

Luật sư di trú Hoa Kỳ của Enterline & Partners giải quyết thành công đơn Bảo lãnh thân nhân nộp trực tiếp Lãnh sự quán trong vòng một tháng

2020-04-14T11:20:17+07:00Tháng Mười Một 25th, 2019|Categories: Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, Đài Bắc, DCF, Manila, Nhập cư, Nộp đơn, Nộp đơn Trực tiếp tại Cơ quan Đại diện Lãnh sự, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Thẻ Xanh, Thị thực Hoa Kỳ, TP. Hồ Chí Minh, USCIS, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Enterline & Partners đã giải quyết thành công đơn Bảo [...]

Enterline & Partners bảo lãnh thành công visa CR-1 khi nộp đơn trực tiếp tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh

2020-05-25T11:00:56+07:00Tháng Mười 22nd, 2019|Categories: Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, CR-1, DCF, Đơn I-130, Đơn I-130A, Nộp đơn Trực tiếp tại Cơ quan Đại diện Lãnh sự, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Vợ/Chồng người Mỹ|

Enterline & Partners mới gần đây đã đại diện thành [...]