Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã mở rộng thẩm quyền cho các viên chức lãnh sự miễn một số cuộc phỏng vấn trực tiếp đối với thị thực không định cư cho đến cuối năm 2022.

Cùng với việc miễn phỏng vấn thị thực diện B-1 / B-2, việc miễn phỏng vấn cho đương đơn xin thị thực Học thuật F, M và J cũng đã được gia hạn đến cuối năm 2022 với các điều kiện tương tự như lần ra ủy quyền miễn phỏng vấn trước đó.

Ngoài ra, các viên chức lãnh sự của DOS hiện có thể miễn phỏng vấn thị thực tạm thời H-1, H-3, H-4, L, O P hoặc Q với các điều kiện sau:

  • Đương đơn thị thực không định cư đang nộp đơn xin thị thực tạm thời H-1, H-3, H-4, L, O, P hoặc Q;
  • Đương đơn thị thực không định cư đang nộp đơn tại quốc gia cư trú hoặc nơi họ có quốc tịch;
  • Đương đơn thị thực không định cư đã được cấp cùng loại thị thực tạm thời trước đây;
  • Đương đơn thị thực không định cư chưa bao giờ bị từ chối cấp thị thực trừ khi việc từ chối đã được khắc phục hoặc được miễn;
  • Đương đơn thị thực không định cư không có yếu tố không đạt điều kiện một cách rõ ràng hoặc tiềm ẩn để nhận thị thực tạm thời.

Việc DOS quyết định mở rộng các chính sách hiện có là để tiếp tục đối phó với đại dịch COVID-19. Vì nguồn lực của lãnh sự và những hạn chế của chính quyền địa phương rất khác nhau tùy theo địa điểm, DOS nhấn mạnh khả năng xử lý đơn xin thị thực có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay tại info@enterlinepartners.com  và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

Department of State Flag

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2021. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.