Ngày ưu tiên của Lịch “Đáo hạn mặc định” cho các nhà đầu tư định cư EB-5 Việt Nam đã được đẩy lên một tháng trên lịch chiếu khán tháng 11 năm 2019 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngày ưu tiên này cho biết rằng các thị thực của các nhà đầu tư đã nộp Đơn thỉnh nguyện I-526 vào hoặc trước ngày 15 tháng 11 năm 2016 giờ đã có sẵn. Nếu bạn thuộc những nhà đầu tư trên, hãy liên hệ với Trung tâm Thị thực Quốc gia để được bắt đầu quá trình xin cấp thị thực.

Lịch Áp dụng cho việc nộp đơn (Bảng B) tiếp tục có hiệu lực cho các nhà đầu tư Việt Nam, những người sẽ được phân loại dưới cột “Tất cả các mục có tính phí trừ những mục được liệt kê/ All Chargeability Areas except those listed.”

Ngoài ra, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS” cũng đã đưa ra thông báo về việc cho phép các đương đơn ở Hoa Kỳ và có đủ điều kiện sử dụng Lịch Áp dụng cho việc nộp đơn, vốn là các hồ sơ đã được xét, nộp đơn xin thay đổi tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ. Hãy tiến hành liên lạc với USCIS nếu bạn thuộc nhóm có đủ điều kiện này.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch chiếu khán, ngày ưu tiên, thị thực EB-5 hay các loại thị thực Hoa Kỳ khác, hãy liên hệ với chúng tôi để đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm tại

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488