• English
  • Tiếng Việt
  • 中文
Call Us Today! 0933 301 488 |info@enterlinepartners.com

USCIS thay đổi chính sách xử lý hồ sơ I-526, Đơn xin nhập cư của các nhà đầu tư EB-5 người nước ngoài

2020-01-31T15:31:49+07:00Tháng Một 31st, 2020|EB-5, I-526, uscis|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

Ngày ưu tiên của Lịch chiếu khán tháng 11 là ngày 15 tháng 11 năm 2016 đối với loại thị thực nhà đầu tư nhập cư EB-5 Việt Nam

2019-10-23T09:55:08+07:00Tháng Mười 23rd, 2019|EB-5, I-526, uscis, visa bulletin|

Ngày ưu tiên của Lịch “Đáo hạn mặc định” cho [...]

Information Seminar – Chuyên đề – Quy định EB-5 mới có ý nghĩa gì và nó sẽ ảnh hưởng đến bên tư vấn và nhà đầu tư như thế nào?

2019-08-07T18:05:19+07:00Tháng Bảy 29th, 2019|David Enterline, EB-5, I-526, uscis|

Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019, 10:00 sáng [...]