Hầu hết các khách hàng của tôi đều đật ra câu hỏi này, và hiện cũng đang tồn tại rất nhiều hiểu nhầm về thời gian chờ xử lý visa.

Để giúp người đọc nắm chắc lại thông tin, hiện có một quy trình gồm 3 bước để nhận được tình trạng thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ thông qua visa diện nhà đầu tư nhập cư EB-5.

Bước đầu là nhà đầu tư nộp Đơn I-526 (“Đơn”) cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”). Một khi Đơn đã được phê duyệt, nhà đầu tư cùng gia đình có thể tiến hành bước thứ hai là nộp đơn xin visa, hoặc nếu nhà đầu tư đã ở Hoa Kỳ, anh hoặc cô ấy sẽ có đủ điều kiện để Điều chỉnh tình trạng. Bước thứ ba là nộp Đơn I-829 từ ngày 21 đến ngày 24 trong tháng thuộc quãng thời gian Thường trú nhân có điều kiện của nhà đầu tư để xóa phần “có điều kiện” khỏi tình trạng cư trú.

Vậy sẽ mất bao lâu để nhận được phê duyệt ở bước 1, giai đoạn nộp Đơn I-526?

Dưới đây là 3 cách cơ bản giúp đương đơn ước tính thời gian xử lý Đơn trung bình.

 

1. Hỏi ý kiến luật sư EB-5 có nhiều kinh nghiệm trong ngành – Trước tiên, bạn có thể hỏi ý kiến của một luật sư EB-5 có kinh nghiệm đại diện cho nhiều nhà đầu tư với các dự án EB-5 khác nhau (như Enterline & Partners) để tìm hiểu thêm về thời gian phê duyệt Đơn trung bình trong thực tế. Một điều vô cùng quan trọng phải chú ý đến là luật sư đó nên có kinh nghiệm đại diện các nhà đầu tư trong nhiều dự án khác nhau, bởi lẽ các dự án khác nhau có khả năng sẽ trải qua các thời gian xử lý Đơn khác nhau.

Một số dự án có thể sẽ có thời gian xử lý Đơn nhanh hơn sau khi một đợt Đơn đã được phê duyệt cho chính dự án đó. Điều này sẽ làm thay đổi thời gian xử lý, khiến thời gian này có vẻ ngắn hơn so với thời gian xử lý Đơn trung bình. Mặt khác, các Đơn được nộp cho một dự án chưa được phê duyệt tất cả các Đơn có thể sẽ mất một thời gian lâu hơn để được nhận lần phê duyệt đầu tiên, khiến thời gian xử lý có vẻ dài hơn khi so với thời gian xử lý Đơn trung bình. Một luật sư có kinh nghiệm nộp nhiều Đơn cho nhiều dự án khác nhau sẽ có thể nhận thấy được khoảng thời gian xử lý trung bình cho tất cả các Đơn được nộp, chứ không chỉ cho một vài dự án riêng lẻ.

 

2. Trang web kiểm tra thời gian xử lý của USCIS – Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ hiện đang duy trì một trang web cho phép đương đơn kiểm tra thời gian xử lý trung bình {đến Trang web kiểm tra thời gian xử lý}

Để sử dụng trang này, hãy chọn loại Đơn/ Form (I-526) và chọn Văn phòng khu vực hoặc Trung tâm dịch vụ/ Field Office or Service Center. Lưu ý rằng chỉ có Văn phòng chương trình đầu tư nhập cư/ Immigrant Investor Program Office hiện ra cho loại Đơn I-526. Nhấp vào “Xem thời gian xử lý”/ “Get Processing Time”. Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Thời gian xử lý Đơn xin nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài (I-526) tại Văn phòng chương trình đầu tư nhập cư/ Processing time for Immigrant Petition by Alien Entrepreneur (I-526) at Immigrant Investor Program Office

Theo như dữ liệu được cung cấp, (tuần đầu tiên của tháng 01 năm 2020), thời gian trung bình để USCIS xử lý một Đơn là từ 32.5 đến 49.5 tháng. Vậy là các đơn có thời gian phê duyệt ngắn nhất cũng có đến hơn 2 năm chờ. Tuy nhiên, có nhiều lý do cơ bản khiến thời gian được đăng tải này lại kéo dài đến như vậy và khiến thông tin này trở nên kém chính xác.

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ yêu cầu các đương đơn và đặc biệt là luật sư không gửi yêu cầu thông tin về tình trạng của Đơn nếu Đơn đó đang trong thời gian xử lý được đăng tải. Một khi các Đơn nằm ngoài 30 ngày của thời gian xử lý được đăng tải, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ trả lời các yêu cầu về các Đơn đó. Nếu Đơn vẫn đang nằm trong thời gian xử lý được đăng tải này, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ chỉ thông báo cho người hỏi là Đơn đang nằm trong thời gian xử lý và nhờ họ vui lòng kiên nhẫn đợi thêm. Việc kéo dài thời gian xử lý được đăng như vậy giúp làm giảm bớt số lượng đương đơn và luật sư yêu cầu thông tin về trình trạng của đơn cho đến khi Đơn đó đã trải qua nhiều năm chờ để được xử lý.

Điều này cũng làm nản lòng những đương đơn muốn xin Lệnh thi hành. Lệnh thi hành là lệnh của tòa án gửi đến một cơ quan chính phủ yêu cầu cơ quan đó hoặc các tổ chức có liên quan thực hiện đúng các nhiệm vụ chính thức của mình hoặc chỉnh sửa một hành động lạm quyền. Trong trường hợp Đơn đã chờ để được xử lý trong một thời gian dài, một Lệnh thi hành sẽ nhờ tòa án yêu cầu Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ đưa ra quyết định liên quan đến Đơn. Nếu Đơn đó vẫn đang nằm trong thời gian xử lý được đăng tải, tòa án có thể sẽ quyết định không chấp nhận thỉnh cầu đưa ra Lệnh kia. Dựa trên những lý do này, thời gian xử lý được đăng ở đây là một chiến thuật của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ nhằm giảm tải số lượng câu hỏi gửi đến các cơ quan của mình về Đơn xin và cũng để hạn chế việc sử dụng Lệnh thi hành.

 

3. Thời gian xử lý trung bình của quốc gia từ trước đến nay cho tất cả các văn phòng USCIS

Phương pháp thứ ba để ước tính thời gian xử lý Đơn trung bình kiểm tra trang web “Thời gian xử lý trung bình của quốc gia từ trước đến nay cho tất cả các văn phòng USCIS”/ “Historical National Average Processing Time for All USCIS Offices” {đến Trang web Thời gian xử lý trung bình từ trước đến nay}

Trang web này liệt kê thời gian xử lý trung bình trong một vài năm vừa qua. Bảng dưới đây cho thấy trong Năm tài chính (“FY”) 2019, thời gian xử lý Đơn I-526 trung bình là 19.8 tháng.

Thời gian được nêu trên gần với thực tế hơn nhiều.

Vậy thời gian xử lý trung bình chính xác nhất là gì? Chúng tôi thấy các Đơn được nộp trong các dự án đã có đơn được phê duyệt sẽ được xử lý trong vòng từ 12-15 tháng. Các đơn được nộp trong các dự án chưa được phê duyệt mất khoảng 24-30 tháng để chờ được phê duyệt. Tất nhiên, xin được nhắc lại rằng đây chỉ là thời gian trung bình, và khả năng Đơn được phê duyệt trong vòng ít hơn 12 tháng, hoặc phải nằm chờ được phê duyệt quá 36 tháng là vô cùng phổ biến.

 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về thời gian xử lý của visa diện EB-5, hãy liên lạc với chúng tôi tại:

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488