• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Phương án hành động khi quy trình xử lý Đơn I-526 của Khách hàng bị trì hoãn

2020-06-24T11:30:55+07:00Tháng Sáu 24th, 2020|Categories: Chính sách của USCIS, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, EB-5, I-526, Nhà Đầu tư EB-5, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Các nhà đầu tư và dự án EB-5 hiện vẫn [...]

Phương án đệ đơn xin Lệnh Thi hành cho các nhà đầu tư nhập cư EB-5

2020-06-16T16:55:05+07:00Tháng Sáu 16th, 2020|Categories: Đơn I-526, Đơn I-829, Đơn xin visa I-526, EB-5, I-526, I-829, Nhà Đầu tư EB-5, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5|

Trong những năm gần đây, thời gian xử lý đơn [...]

USICS công bố số liệu thống kê đơn xin visa Nhà đầu tư nhập cư EB-5 của Quý I năm tài chính 2020

2020-04-27T09:36:29+07:00Tháng Tư 27th, 2020|Categories: COVID-19, Đầu tư, Đơn I-526, Đơn I-829, Đơn xin visa I-526, EB-5, Hiện đại hóa Chương trinh Đầu tư Nhập cư EB-5, I-526, I-829, Khoản Đầu tư EB-5, LPR, Nhà Đầu tư EB-5, Quá trình Xử lý Đơn xin Visa Hoa Kỳ, Quy tắc Hiện đại hóa Chương trinh Đầu tư Nhập cư EB-5, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Trung Quốc, USCIS, Virus Corona, Visa, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

USCIS thay đổi chính sách xử lý hồ sơ I-526, Đơn xin nhập cư của các nhà đầu tư EB-5 người nước ngoài

2020-04-14T10:55:45+07:00Tháng Một 31st, 2020|Categories: David Enterline, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, EB-5, I-526, Luật sư EB-5 David Enterline, USCIS, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã [...]

Tôi sẽ phải chờ đơn EB5 của mình được phê duyệt trong bao lâu?

2020-04-14T11:05:02+07:00Tháng Một 6th, 2020|Categories: David Enterline, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, EB-5, I-526, Khoản Đầu tư EB-5, Luật sư EB-5 David Enterline, Nhà Đầu tư EB-5, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Hầu hết các khách hàng của tôi đều đật ra [...]

Tôi có thể nộp đơn xin thị thực du lịch hoặc thị thực đi du học và nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong quá trình đơn xin nhập cư I-526 hoặc đơn xin thị thực đang được xử lý không?

2020-04-14T11:35:02+07:00Tháng Mười 29th, 2019|Categories: Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, EB-5, F-1, I-526, Visa B-1, Visa B-2, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa EB-5, Visa Không Nhập cư|

Thị thực không định cư là loại thị thực dành [...]

Ngày ưu tiên của Lịch chiếu khán tháng 11 là ngày 15 tháng 11 năm 2016 đối với loại thị thực nhà đầu tư nhập cư EB-5 Việt Nam

2020-04-14T11:50:05+07:00Tháng Mười 23rd, 2019|Categories: Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, EB-5, I-526, Lịch chiếu khán, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa Bulletin, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Ngày ưu tiên của Lịch “Đáo hạn mặc định” cho [...]

Lịch Chiếu Khán Mới Nhất: Nhà Đầu Tư EB-5 Ấn Độ Giờ Đây Bước Vào Thời Gian Đợi Visa EB-5

2020-04-15T09:00:18+07:00Tháng Sáu 19th, 2019|Categories: Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, DOS, EB-5, I-526, Lịch chiếu khán, Nhà Đầu tư EB-5, Trung Quốc, Việt Nam, Visa, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Đúng như dự đoán, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện [...]

Định cư tại Mỹ: Có nên lo ngại về chính sách nhập cư của TT Donald Trump

2021-03-24T15:26:23+07:00Tháng Tư 11th, 2019|Categories: AILA, Bảo lãnh Thân nhân Ngoại quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Các Quy định mới, Cải cách Nhập cư, Chính sách Nhập cư, Đơn I-130, Đơn I-130A, Đơn I-140, Đơn I-526, Đơn xin visa I-526, E-1, E-2, EB-5, F-1, I-130, I-526, J-1, Kế hoạch Cải cách Nhập cư, L-1A, Thẻ Xanh, Thường trú nhân Hợp pháp, Trump, Visa Đầu tư Hiệp ước E-2, Visa Du học sinh, Visa Du lịch, Visa du lịch B-1/B-2, Visa E-2, Visa F-1, Visa J-1, Visa K-1, Visa Nhập cư|Tags: , , |

Định cư tại Mỹ: Động thái mới của TT Donald [...]