Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đưa ra tuyên bố về việc thay đổi cách thức xử lý Đơn I-526, Đơn xin nhập cư của nhà đầu tư người nước ngoài, chuyển từ quy trình cơ bản “vào trước, ra trước” sang hướng tiếp cận theo tính sẵn có của visa. Đơn I-526 là loại đơn dành cho những người có mong muốn nhập cư vào Hoa Kỳ qua diện thị thực nhà đầu tư nhập cư EB-5.

“Việc thay đổi cách tiếp cận từ quy trình vào trước, ra trước sang một quy trình ưu tiên việc kết nối hồ sơ với các cá nhân đến từ các quốc gia hiện đang có sẵn visa, sẽ giúp chương trình EB-5 thực hiện đúng mục đích mà Quốc hội đã đề ra, đồng thời giúp chương trình này trở nên nhất quán hơn với các hoạt động khác của USCIS,” Phó Giám đốc USCIS Mark Koumans cho biết. “Cách tiếp cận mới này sẽ khiến việc xử lý hồ sơ trở nên công bằng hơn, giúp cho hồ sơ của các đương đơn EB-5 đủ điều kiện đến từ các quốc gia có truyền thống ít đơn đại diện được phê duyệt một cách nhanh chóng hơn để được xem xét cấp thị thực”.

Theo USCIS, sự thay đổi trong cách thức làm việc này phù hợp với quy trình xử lý Đơn I-130, Đơn Bảo lãnh cho thân nhân người nước ngoài của Cơ quan, trong các loại thị thực bị giới hạn về số lượng cấp hàng năm. Phương pháp tiếp cận mới theo tính sẵn có của visa sẽ ưu tiên các hồ sơ sẽ có sẵn visa ngay lập tức, hoặc sẽ sớm có sẵn visa. Các đương đơn đến từ các quốc gia nơi visa sẽ ngay lập tức có sẵn giờ sẽ có thể sử dụng một cách hiệu quả hơn số lượng visa được phân bổ cho quốc gia của mình hàng năm.

Cách tiếp cận mới sẽ được áp dụng cho các hồ sơ đang được xử lý kể từ ngày có hiệu lực. USCIS sẽ đưa vào thực hiện phương pháp tiếp cận vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 tới.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc thay đổi chính sách này hoặc về loại visa EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488