Bạn có phải là người có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hay kinh doanh không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn là một trong số những người có thể đủ điều kiện để nhập cư vào Hoa Kỳ và theo đuổi sự nghiệp mong mốn trong lĩnh vực chuyên môn của mình qua visa thuộc diện tay nghề chuyên gia loại ưu tiên thứ 2, hay còn được biết đến là loại visa EB-2.

Để được xem xét có thuộc diện có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hay kinh doanh hay không, bạn nên đạt được ít nhất ba trong số các tiêu chí sau đây:

  1. Hồ sơ học tập chính thức cho thấy bạn có bằng cấp, chứng chỉ hoặc các giải thưởng tương đương từ các trường cao đẳng, đại học hoặc hoặc cao hơn liên quan đến lĩnh vực chuyên gia của bạn;
  2. Thư từ người sử dụng lao động hiện tại hoặc trước đây cho thấy bạn có ít nhất mười năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của mình;
  3. Giấy phép hành nghề và giấy chứng nhận nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn hoặc trong nghề nghiệp hiện tại;
  4. Bằng chứng về thu nhập cao hoặc các loại thù lao dịch vụ khác để chứng tỏ bạn có khả năng đặc biệt;
  5. Bằng chứng về việc bạn là thành viên trong các hiệp hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực chuyên gia của bạn;
  6. Bằng chứng về sự công nhận thành tích của bạn và những đóng góp quan trọng cho ngành hoặc lĩnh vực của bạn từ người trong ngành, tổ chức chính phủ hoặc các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ đạt được ba trong số các tiêu chí trên là chưa đủ. Giá trị của thông tin được cung cấp cũng sẽ được xem xét bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ trong việc xác định xem liệu bạn có đủ điều kiện để được coi là có khả năng đặc biệt hay không.

Người nộp đơn thành công sẽ được cấp tình trạng thường trú hợp pháp và có quyền sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Người thân trong gia đình của anh hoặc cô ấy sẽ nhận được thẻ xanh chứng minh tình trạng của họ và cũng có thể sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ.

Enterline & Partners có thể giúp bạn xem xét lý lịch, quá trình học tập và kinh nghiệm của bạn và đánh giá xem bạn có đủ điều kiện hay không. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đủ điều kiện để được xét là có khả năng đặc biệt, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lúc này tại

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488