Trước đây chúng tôi đã có bài viết về Đơn I-864 Bảo Trợ Tài Chính, thỏa thuận giữa Người Bảo Lãnh hoặc “Nhà Tài Trợ” và Chính phủ Hoa Kỳ cho thấy rằng Người Bảo Lãnh có đủ thu nhập hoặc tài sản để hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình của Người Bảo Lãnh và (những) người có ý định nhập cư. Đơn Bảo Trợ Tài Chính là một ràng buộc về mặt pháp lý đối với Người Bảo Lãnh trong việc hỗ trợ tài chính. Nếu Người Bảo Lãnh/Nhà Tài Trợ không thể chứng minh đủ thu nhập hoặc tài sản, những người khác có thể cùng đứng tên với tư cách là “Nhà Tài Trợ Chung” cho (những) người có ý định nhập cư.

Để đủ điều kiện là Nhà Tài Trợ hoặc Nhà Tài Trợ Chung, một cá nhân phải là một thể nhân, không phải một công ty, là người mà:

  1. Là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch hoặc là thường trú nhân hợp pháp (“LPR”) của Hoa Kỳ (bao gồm cả những thường trú nhân có điều kiện)
  2. Từ 18 tuổi trở lên
  3. Nộp Đơn I-130 cho hồ sơ xin thị thực (không áp dụng cho Nhà Tài Trợ Chung); và
  4. “Cư trú” tại bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, Đặc khu Columbia, hoặc bất kỳ lãnh thổ nào thuộc sở hữu của Hoa Kỳ.

Nếu đương đơn không đáp ứng được đủ các tiêu chí để có thể trở thành Nhà Tài Trợ (ví dụ: dưới 18 tuổi hoặc không cư trú tại Hoa Kỳ), (những) người có ý định nhập cư sẽ cần yêu cầu thêm một Nhà Tài Trợ Chung. Bất kỳ Nhà Tài Trợ Chung nào cũng phải đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.

Thuật ngữ “cư trú” ở trên là để chỉ nơi Nhà Tài Trợ có “chỗ ở” chính của mình tại Hoa Kỳ, với ý định duy trì nơi cư trú đó trong tương lai gần. Đương đơn đang duy trì nơi ở chính bên ngoài Hoa Kỳ thường không đáp ứng được yêu cầu về cư trú tại Hoa Kỳ và sẽ không đủ điều kiện để nộp Đơn I-864 Bảo Trợ Tài Chính. Nếu một đương đơn không thể đáp ứng yêu cầu về nơi cư trú, người đó sẽ không đủ điều kiện làm Nhà Tài Trợ và Nhà Tài Trợ Chung cũng không được chấp nhận. (Những) đơn xin thị thực nhập cư sau đó cũng sẽ bị từ chối.

Trong một số trường hợp nhất định, một thường trú nhân đang tạm thời sống ở nước ngoài có thể được coi là có nơi cư trú tại Hoa Kỳ nếu người đó đã thực hiện những hành động để bảo vệ nơi cư trú của mình. Hơn nữa, một công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài và làm việc cho các nhà tuyển dụng đủ điều kiện, chẳng hạn như làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, một công ty hoặc công ty con của Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế công cộng hoặc một tổ chức làm công việc cấp bộ, vẫn có thể được coi là đang cư trú tại Hoa Kỳ.

Nếu đương đơn đang sống bên ngoài Hoa Kỳ và được xác định là không cư trú tại Hoa Kỳ, người đó có thể thực hiện các bước sau để thiết lập lại nơi cư trú tại Hoa Kỳ nhằm đủ điều kiện làm Nhà Tài Trợ và có thể nộp Đơn Bảo Trợ Tài Chính. Các bước thực hiện như sau:

(i) Mua nhà hoặc thuê nhà;

(ii) Mở tài khoản ngân hàng;

(iii) Chuyển tiền sang Hoa Kỳ;

(iv) Đầu tư vào Hoa Kỳ;

(v) Tìm kiếm việc làm tại Hoa Kỳ;

(vi) Đăng ký cho con cái đi học ở Hoa Kỳ; và

(vii) Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, Tiểu bang hoặc Liên bang.

Bất kỳ ai muốn bảo lãnh một thành viên gia đình nhập cư vào Hoa Kỳ nhưng hiện đang sống ở nước ngoài nên cân nhắc xem họ có nơi cư trú ở Hoa Kỳ hay không, và cần hiểu sự cần thiết trong việc thiết lập lại nơi cư trú ở Hoa Kỳ trước khi nộp Đơn bảo lãnh I-130 cho người thân.

Lưu ý rằng bài viết này chỉ đề cập đến Đơn Bảo Trợ Tài Chính trong quá trình nộp Đơn I-130. Trong một số trường hợp, những người nộp đơn xin loại thị thực nhập cư khác cũng có thể được yêu cầu phải nộp Đơn Bảo Trợ Tài Chính.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay tại info@enterlinepartners.com và trao đổi trực tiếp với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.