Vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, phí xử lý hồ sơ ưu tiên tại Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tăng theo đúng Dự luật Phân bổ Kinh phí Tiếp tục được ký thành luật vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ cho phép đương đơn nhận quyết định trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn I-907 tức đơn Yêu Cầu Xử Lý Ưu Tiên. Chi phí cho tất cả các yêu cầu xử lý ưu tiên sẽ tăng từ 1440 đô la Mỹ lên 2500 đô la Mỹ trừ đơn I-129, đơn dành cho Lao Động Không Nhập Cư yêu cầu tình trạng không nhập cư H-2B hoặc R-1. Đối với những đơn xin thị thực kể trên, phí chỉ tăng nhẹ từ 1440 đô la Mỹ lên 1500 đô la Mỹ.

Bất kỳ mẫu đơn I-907 nào có dấu bưu điện sau ngày 19 tháng 10 sẽ được áp dụng mức phí xử lý ưu tiên mới. Những đơn nộp sau ngày 19 tháng 10 với khoản phí đã đóng chưa đúng sẽ bị từ chối tiếp nhận và xử lý.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư di trú Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila hoặc Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Khối 2507 Cityland 10 Tòa số 1
156 đường H.V. Dela Costa
Thành phố Makati, Philippines 1209

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2020. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.