Quy định Hiện đại hóa Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5 vừa chính thức được công bố tại Cục đăng ký Liên bang vào ngày 24/07/2019 và quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 21/11/2019. Điểm thay đổi quan trọng nhất trong quy định đối với nhà đầu tư đó là việc quyết định tăng mức đầu tư tối thiểu. Theo quy định này, mức đầu tư tối thiểu trong Khu vực Mục tiêu Tạo việc làm (Targeted Employment Area – TEA) sẽ tăng từ $500,00 lên $900,000 đô la Mỹ. Đối với những vùng không thuộc khu vực TEA, mức đầu tư tối thiểu được nâng từ $1 triệu đô lên $1.8 triệu đô. Những điểm chính quan trọng của đạo luật mới này là:

  • Tăng mức đầu tư tối thiểu từ $500,000 lên $900,000 đô la Mỹ đối với khu vực TEA và từ $1 triệu lên $1.8 triệu đô la Mỹ đối với khu vực ngoài không thuộc vùng TEA;
  • Bộ An ninh Nội địa và USCIS sẽ có thẩm quyền chỉ định những khu vực thuộc vùng TEA;
  • USCIS sẽ chỉ cho phép các vùng điều tra dân số liền kề được sử dụng trong các vùng TEA;
  • Nhà đầu tư có thể giữ Ngày ưu tiên của đơn I-526 hồ sơ EB-5 đã được phê duyệt trước đó cho bất kỳ hồ sơ EB-5 nào được phê duyệt sau này trong một số trường hợp;
  • Những thành phố và thị trấn có dân số từ 20,000 trở lên bên ngoài khu vực Thống kê Đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao được thêm vào quy trình chỉ định vùng TEA;
  • Lên kế hoạch 5 năm cho việc điều chỉnh mức vốn đầu tư tối thiểu trong vùng TEA và ngoài khu vực TEA.

Những thay đổi về mức đầu tư tối thiểu và các quy định mới trong việc xác định vùng TEA sẽ không áp dụng cho những đương đơn nộp hồ sơ trước ngày 21/11/2019. Mặc dù quy định này đã được công bố, tuy nhiên, có thể Quốc hội sẽ đưa ra các thay đổi lập pháp liên quan hoặc các cá nhân có thể kháng cáo lại các quy định này tại tòa án. Trong trường hợp có sự can thiệp của Quốc hội, khả năng này khá thấp bởi Quốc hội dường như cho thấy không hề có sự đồng thuận với những luật nhập cư mới. Còn nếu các cá nhân quyết định kháng cáo lại quy định mới thì có thể sẽ tạm thời trì hoãn ngày có hiệu lực của quy định này.

Những nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư EB-5 để định cư Hoa Kỳ nên thực sự bắt đầu nghiêm túc quy trình từ ngay bây giờ để nộp hồ sơ trước ngày 21/11/2019.

Kể từ ngày 21/11, những nhà đầu tư đang ở giữa giai đoạn chờ đơn I-526 được chấp thuận và có thường trú nhân cư trú có điều kiện có thể tận dụng điều luật mới này để giữ ngày ưu tiên. Chúng tôi đang nghiên cứu về các phương pháp để tận dụng cơ hội này trong việc áp dụng vào luật. Từ ngày 21/11 trở đi, các thay đổi trong quá trình xử lý đơn I-829 cũng sẽ ảnh hưởng những đương đơn đến giai đoạn này.

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại:

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488