Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đưa thông báo ra rằng cơ quan sẽ chấp nhận đơn xin bảo lãnh và tài liệu với bản sao điện tử của chữ ký gốc được nộp kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Thay đổi về chính sách đã được áp dụng để đối phó với Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia của Virus Corona do Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Mặc dù USCIS hiện có chấp nhận đơn xin bảo lãnh, đơn xin thị thực và các hồ sơ tài liệu khác với bản sao điện tử của chữ ký gốc, chính sách sửa đổi sẽ cho phép các đơn và tài liệu vốn thường yêu cầu chữ ký gốc hoặc chữ ký “ướt” được phép sử dụng bản sao điện tử của chữ ký gốc trong suốt thời lượng của Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia.

Các đương đơn nộp tài liệu có bản sao điện tử của chữ ký gốc cho USCIS sẽ phải giữ lại các các tài liệu có chữ ký gốc. USCIS có quyền yêu cầu đương đơn nộp lại hồ sơ có chữ ký gốc này, và việc không cung cấp đủ theo yêu cầu sẽ có khả năng mang lại tác động tiêu cực đến kết quả xử lý hồ sơ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email info@enterlinepartners.com để nói chuyện với một luật sư di trú Hoa kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, Manila, hoặc Đài Bắc.

 

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: +84 933 301 488
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners-Đầu Tư Định Cư tại Mỹ
Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines
Địa chỉ: Khối 2507 Cityland 10 Tòa số 1, số 156 đường H.V. Dela Costa, thành phố Makati, Philippines 1209
Điện thoại: +632 5310 1491
Email: info@enterlinepartners.com
Facebook: Enterline and Partners Philippines
Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/