Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã thực hiện những thay đổi tạm thời, thông báo rằng họ sẽ chấp nhận tất cả các mẫu đơn và tài liệu phúc lợi được nộp có chữ ký được sao chép từ chữ ký gốc bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Tính đến thời điểm đó, USCIS đã chấp nhận nhiều đơn, hồ sơ và các tài liệu khác có chữ ký gốc được sao chép điện tử. Điều này có nghĩa là một tài liệu có thể được scan, fax, photocopy hoặc sao chép tương tự, miễn là bản sao là từ tài liệu gốc có chữ ký “ướt” viết tay, trừ khi có hướng dẫn về mẫu đơn hoặc tài liệu được quy định khác. Trước đại dịch, một số mẫu đơn vẫn yêu cầu chữ ký “ướt” ban đầu, theo hướng dẫn cho mẫu đơn cụ thể. Sự linh hoạt mới chỉ ra rằng USCIS sẽ tạm thời chấp nhận chữ ký gốc được sao chép điện tử cho tất cả các mẫu đơn và tài liệu xin phúc lợi.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, USCIS thông báo rằng tính linh hoạt chữ ký được công bố vào tháng 3 năm 2020, sẽ ngay lập tức trở thành chính sách vĩnh viễn.

Đây là một tin đáng hoan nghênh trong thời đại điện tử hiện đại của chúng ta vì việc lấy chữ ký gốc và gửi các mẫu đơn cũng như tài liệu trên khắp thế giới rất tốn kém và tốn thời gian.

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các mẫu đơn và tài liệu được ký và sau đó được scan, sao chụp, in, gửi email hoặc fax phải có chất lượng rất cao vì nhiều mẫu đơn USCIS chứa mã vạch phải đủ rõ ràng để scan được. Hơn nữa, nếu bạn đang gửi chúng cho luật sư của mình, những mẫu đơn đó có thể được luật sư của bạn in ra để ký tên, điều này có thể làm giảm chất lượng tổng thể của mẫu đơn và tài liệu. Quan trọng nhất; hãy giữ bản gốc, vì USCIS có quyền yêu cầu kiểm tra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thị thực hoặc nhập cư Hoa Kỳ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

Enterline and Partners

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.