Vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, một thỏa thuận đã được thiết lập đối với hai trong số nhiều vụ kiện chống lại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) để tái ủy quyền những Trung Tâm Vùng đã từng được phê duyệt mà sau đó đã bị ngừng ủy quyền bởi USCIS sau khi Đạo Luật Liêm Chính Và Cải Cách EB-5 được ban hành vào tháng 3 năm 2022.

Thỏa thuận đồng ý những điều khoản sau:

  • Những Trung Tâm Vùng được ủy quyền trước đây vẫn tiếp tục được ủy quyền;
  • Những Trung Tâm Vùng được ủy quyền trước đây nếu chưa nộp Đơn I-956 thì phải nộp trước ngày 29 tháng 12 năm 2022 kèm với phí nộp đơn để duy trì sự ủy quyền;
  • Những Trung Tâm Vùng được ủy quyền trước đây không cần phải chờ đợi Đơn I-956 của họ được chấp thuận để nộp hồ sơ cho USCIS xử lý;
  • Những Trung Tâm Vùng được ủy quyền trước đây có thể nộp Đơn I-956F cho dự án ngay lập tức;
  • Nếu sau khi nộp Đơn I-956F, Trung Tâm Vùng không nhận được giấy báo nhận chính thức trong vòng mười ngày theo lịch kể từ ngày nộp cho USCIS, nhà đầu tư có thể sử dụng bằng chứng khác về việc nộp Đơn I-956F với Đơn I-526E của họ, chẳng hạn như biên lai nộp tiền hoặc séc rút tiền mặt hay phí thẻ tín dụng do Trung Tâm Vùng cung cấp cho nhà đầu tư;
  • Việc Trung Tâm Vùng đã được phê duyệt trước đó không nộp hoặc sửa đổi Đơn I-956 không phải là cơ sở để USCIS từ chối Đơn I-526 hoặc Đơn I-829 của nhà đầu tư;
  • USCIS sẽ cập nhật trang web, mẫu đơn và hướng dẫn của mình để tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Nếu bạn có câu hỏi về thị thực đầu tư định cư EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi qua info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

USCIS Scheduled to Increase Business Visa Application Filing Fees

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.